Jutarnji stih

Posrednik ogrnut našom naravi

“Dječice moja, ovo vam pišem da ne počinite grijeha. Ali ako tko i počini grijeh, imamo zagovornika kod Oca: Isusa Krista, pravednika.” (1. Ivanova 2,1)
Božje djelovanje i darovi koje nam daje nemaju granica. Na prijestolju milosti sjedi Onaj koji nam dopušta da Ga zovemo Ocem. … Na svoj oltar On je stavio Posrednika koji je ogrnut našom naravi. Krist kao naš Posrednik predstavlja nas Bogu kao svoje sinove i kćeri. On posreduje za one koji Ga prihvaćaju. Svojom krvlju platio je otkup. Zahvaljujući svojim zaslugama, daje im vlast da postanu članovi kraljevske obitelji, djeca nebeskog Kralja. I Otac pokazuje svoju neograničenu ljubav prema Kristu time što prima i prihvaća Kristove prijatelje kao svoje. On je zadovoljan otkupljenjem koje je postignuto. Uzvišen je u utjelovljenju, životu, smrti i posredništvu svojega Sina. U Kristovo ime naše molbe uzdižu se k Ocu. On posreduje za nas i Otac otvara sve riznice svoje milosti da bismo je mi dobili, da bismo u njoj uživali i dijelili drugima. … Krist je karika koja povezuje Boga s ljudima. … On svu svoju pravednost udjeljuje poniznom molitelju. On moli za čovjeka i čovjek kojem je potrebna božanska pomoć, moli u prisutnosti Boga koristeći se utjecajem Onoga koji je dao svoj život da bi svijet živio. Kad pred Bogom javno priznamo da cijenimo Kristove zasluge, dodaje se miris našim molbama. Kad Bogu pristupamo zahvaljujući Otkupiteljevim zaslugama, Krist nas stavlja blizu sebe grleći nas svojom ljudskom rukom, dok svojom božanskom rukom drži prijestolje Vječnoga. On stavlja svoje zasluge kao sladak miris u kadionicu u našim rukama da bi ohrabrio naše molitve. … Da, Krist je postao posrednik za molitve između čovjeka i Boga. On je također postao posrednik za blagoslove između Boga i čovjeka. (Testimonies for the Church, sv. 8, str. 177—179)


Komentiraj