Jutarnji stih

Poštovati Darodavca

Što su vidjeli u tvojem dvoru? (2. o kraljevima 20,15)

Proučite slučaj kralja Ezekije! On je bio bolestan na smrt. Pomolio se Gospodinu i Bog mu je dometnuo petnaest godina života. „U to vrijeme posla babilonski kralj … pisma s darom Ezekiji, jer bijaše čuo da se razbolio i ozdravio. Ezekija se obradova tome i pokaza poslanicima svoju riznicu – srebro, zlato, miomirise, mirisavo ulje – svoju oružanu i sve što je bilo u skladištima. Nije bilo ničega u njegovu dvoru i svemu njegovu gospodarstvu što im Ezekija nije pokazao. Tada prorok Izaija dođe kralju Ezekiji i upita ga: ’Što su rekli ti ljudi i odakle su došli k tebi?’ Ezekija odgovori: ’Došli su iz daleke zemlje, iz Babilona.’ Izaija upita dalje: ’Što su vidjeli u tvojem dvoru’? Ezekija odgovori: ’Vidjeli su sve što je u mojem dvoru; nema u mojim skladištima ničega što im nisam pokazao.’“ (2. o kraljevima 20,12-15)

Posjet izaslanika Ezekiji bio je ispit njegove zahvalnosti i odanosti. … Bog ga je podigao iz samrtničke postelje, poklonio mu novi dodatak životu. Babilonci su čuli za ovo čudesno ozdravljenje. Čudili su se kada se sjena vratila za deset stupnjeva kao znak da će Gospodnje obećanje biti ispunjeno. Poslali su izaslanike Ezekiji da mu čestitaju na ozdravljenju. Posjet ovih izaslanika pružio mu je priliku da uzdigne Boga nebeskoga. Bilo je doista lako da im ukaže na Boga nad bogovima. Međutim, oholost i taština zavladali su Ezekijim srcem, i u svojem samouzdizanju otvorio je njihovim pohlepnim očima riznice pune blaga kojim je Bog blagoslovio svoj narod. … Njegova nerazboritost pripremila je put nacionalnoj katastrofi. Izaslanici su odnijeli u Babilon izvještaj o Ezekijinom bogatstvu, pa su i kralj i njegovi savjetnici počeli planirati kako da obogate Babilon blagom iz Jeruzalema.

Da je Ezekija iskoristio priliku koja mu se pružila da posvjedoči o sili, dobroti i milosrđu Boga Izraelova, izvještaj izaslanika bio bi kao svjetlo koje probija tamu. Međutim, on je uzdigao sebe iznad Jahve nad vojskama i propustio priliku da proslavi Boga. …

O kada bi oni za koje je Bog učinio čudesna djela odali slavu Njemu, kada bi govorili o Njegovim silnim djelima! Ali kako često su oni za koje Gospodin radi slični Ezekiji – zaboravljaju Onoga od koga su dobili sve svoje blagoslove. (Signs of the Times, 1. listopada 1902.)


Komentiraj