Jutarnji stih

Potaknuti na djelovanje

“Bdijte i molite svaki čas, da biste mogli umaći svemu onomu što se ima dogoditi i održati se pred Sinom Čovječjim.” (Luka 21,36)

Ukazano mi je na opasnost koja nam prijeti kao narodu, a to je da se radije ugledamo na ovaj svijet nego na Krista. Nalazimo se na samoj granici vječnog svijeta, ali neprijateljev je cilj da nas navede na zaključak kako je kraj svemu još vrlo daleko. Sotona će na svaki mogući način napasti one koji tvrde da drže Božje zapovijedi i očekuju skori Spasiteljev dolazak na nebeskim oblacima s velikom silom i slavom. Mnoge od njih on navodi da dan Suda odlažu u što dalju budućnost i da u shvaćanju postaju sve sličniji svijetu oponašajući njegove običaje. Bila sam uznemirena kad sam vidjela da duh ovoga svijeta upravlja srcem i umom mnogih koji tvrde da visoko cijene istinu. Sebičnost i osobna zadovoljstva njima su na prvom mjestu, dok se istinska pobožnost i moralna čestitost ne njeguje.

Ukazujući na one koji tvrde da vjeruju u istinu, Božji anđeo je u ozbiljnom tonu ponovio riječi: “Pazite sami na se da vam srca ne otvrdnu od razuzdanosti, pijanstva i tjeskobnih briga za život, da vas ne uhvati iznenada onaj dan kao zamka, jer će doći na sve stanovnike cijele zemlje. Bdijte i molite svaki čas, da biste mogli umaći svemu onomu što se ima dogoditi i održati se pred Sinom Čovječjim.” (Luka 21,34-36)

S obzirom na kratkoću vremena, mi kao narod trebamo budno bdjeti i moliti se, ne dopuštajući ni u kojem slučaju da nas bilo što odvrati od ozbiljnosti u pripremi za veliki događaj koji je pred nama. Budući da je vrijeme očito produženo, mnogi su postali ravnodušni i bezbrižni u pogledu svojih riječi i djela. Oni ne uviđaju opasnost koja im prijeti i ne shvaćaju da im to Bog u svojoj ljubavi produžuje vrijeme probe kako bi mogli imati vremena izgraditi svoj karakter za budući, vječni život. Svaki trenutak je vrlo dragocjen. Ovo vrijeme dano im je ne da sebi osiguravaju lak i udoban život na ovoj Zemlji, već da pobijede svoje karakterne nedostatke i da, primjerom i osobnim naporima, pomažu i drugima uvidjeti svu ljepotu svetosti. Bog ima na Zemlji narod koji u vjeri i nadi prati brzo ispunjavanje proročanstava i teži da svoje duše očisti pokoravanjem istini, da se ne bi našli bez svadbenog ruha kad se Krist bude pojavio. Znakovi najavljeni u proročanstvu ispunjavaju se svuda oko nas. To svakog pravog Kristovog sljedbenika treba potaknuti na revnosnu aktivnost. (Testimonies for the Church, sv. 4, str. 306,307)


Komentiraj