Potpuno novi početak!

21. 08. 2015.

“Ali onima što se u Jahvu uzdaju snaga se obnavlja, krila im rastu kao orlovima, trče i ne sustaju, hode i ne more se.” (Izaija 40,31)

Kršten sam 2003. Godine, nakon čega sam počeo propovijedati Evanđelje Isusa Krista članovima svoje obitelji. Godine 2007. i oni su kršteni.
Od rane mladosti nisam jeo meso, ali u mojoj crkvi članovi su smatrali da je meso važan dio zdrave prehrane. Smatrali su me čudakom kad sam odbijao mesnu hranu, a nisam mogao vjerovati da bi Bog od nas tražio da jedemo meso. Jednog dana, dok sam čitao Stari zavjet, otkrio sam da se Božja prehrana u početku sastojala od voća, orašastih plodova, sjemenki, žitarica i drugih namirnica koje rastu iz zemlje (Postanak 1,11.12.29). Ovo me je proučavanje navelo da shvatim da se nauk crkve kojoj sam pripadao ne podudara s Božjom voljom.
Počeo sam proučavati doktrine i praksu različitih crkava na Tajvanu. U srcu sam se nadao da ću pronaći kršćansku crkvu koja ohrabruje vegetarijanski način života. Konačno, pod vodstvom Svetoga Duha, otkrio sam Adventističku crkvu. Njihove biblijske doktrine i prehrambeni ideali usklađeni su s uputama i načelima Biblije.
Sada zahvaljujem Bogu što me je naveo da čitam Veliku borbu prije pet godina! U to vrijeme ona je pronašla odjek u mojem umu i ja sam čvrsto vjerovao da je to istina za kojom sam tragao i koju sam priželjkivao mnogo godina. Također sam zahvalan Bogu za Njegovo vodstvo na tom putu i što mi je omogućio da studiram na Tajvanskom adventističkom koledžu. To je bio vrlo veliki blagoslov za mene. Na predavanju o prehrani profesor nas je obvezao da pročitamo knjigu Savjeti o životu i prehrani. I ta je knjiga našla odjek u mojem srcu i ja sam je počeo preporučivati drugim ljudima kad sam postao literarni evanđelist preko školskih praznika.
Vjerujem da Bog u svojoj velikoj ljubavi ima određeni plan za mene — da Ga drugi ljudi upoznaju preko mojeg rada literarnog evangelizma. Dostizanje ljudi putem literature dalo je mojem životu potpuno novi početak!
Hayley Liu, Tajvan

Leave a Comment