Jutarnji stih

Potreba za obnovom

“Ali sada, dok služite Bogu, pošto ste oslobođeni od grijeha, imate za rod posvećenje, a za svršetak vječni život. Jer je plaća grijeha smrt, a milosni dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našemu.” (Rimljanima 6,22.23)

Pavao je smatrao da moramo poštovati Gospodnje zahtjeve i izbjeći Njegove sudove. Kao Pavao, i mi moramo učiniti sve da zadobijemo vijenac života koji donosi vječnu čast svakom pobjedniku. Ne smijemo biti zadovoljni beskorisnim životom.
Što je poniznost? To je osjećaj grešnosti i nedostojnosti koji vodi u pokajanje. Prvo moramo biti uvjereni u zloćudnost bolesti da bismo osjetili potrebu za izlječenjem. Oni koji ne shvaćaju grešnost grijeha, nisu u stanju procijeniti vrijednost otkupljenja i potrebu da budemo čisti od svakog grijeha. Grešnik mjeri samog sebe po sebi i po onima koji su grešnici kao i on. On ne gleda na Kristovu čistoću i svetost. Međutim, kada Božji zakon izazove osvjedočenje u njegovom srcu, on kaže s Pavlom: ““Da, ja sam nekoć živio kad nije bilo Zakona. Ali kad dođe zapovijed, grijeh poče živjeti.”“ (Rimljanima 7,9) …
Bog je stvorio čovjeka za svoju slavu. On neće i ne može trpjeti prisutnost grijeha na području svoje vladavine. Ako u Crkvi ima onih koji namjerno griješe protiv Boga, treba iskoristiti svaki mogući način da budu dovedeni do pokajanja. Ako se to ne učini, Božje ime bit će osramoćeno. On je previše čist da bi s odobravanjem gledao na bezakonje. … Adamov grijeh bi se po crkvama danas smatrao jednostavnom pogreškom, koji odmah treba biti oprošten i da više ne bude spomena na njega. Ali Božje mjerilo je visoko i Njegova riječ nepromjenjiva, a svaka sebična i lakoma navika je gad pred Njim. Srca vjernika trebaju biti očišćena, posvećena, oplemenjena, uzdignuta. … Podignite pogled, braćo moja. Je li Evanđelje izgubilo svoju moć da osvaja srca? Zar je utjecaj Kristovog Duha zamro u srcima koja onda zbog toga nisu očišćena, posvećena i pripremljena za Njegovo djelovanje? Ne; mač Duha, Riječ Boga živoga, još uvijek je s nama, ali prema njoj se moramo odnositi s ozbiljnošću. Upotrijebimo ga kao Božji posvećeni ljudi u starim vremenima. Svojom živom, oživljavajućom silom On će pronaći put do srca. …
Gospodin poziva na obnovu u svim našim redovima. … Kada se Crkva probudi, bit će učinjene odlučne promjene. Muškarci i žene bit će obraćeni i tako ispunjeni Božjim Duhom da će ići od zemlje do zemlje, od grada do grada objavljujući vijest istine. Srca ispunjenih iskrenom ljubavlju za duše otvarat će svoje Biblije i iznositi Riječ. (MS 2, 2. siječnja 1900.)


Komentiraj