Jutarnji stih

Potrebno je vrijeme

“Ja, Jahve, njega čuvam, svaki čas ga zalijevam, i da ga tko ne ošteti, danju i noću stražim.” (Izaija 27,3)

Um muškarca i žene ne može se u jednom trenutku promijeniti i iz neporočnosti i svetosti pasti u poročnost, pokvarenost i zločin. Potrebno je vrijeme da se ljudsko preobrazi u božansko, ali i da se pokvare oni koji su stvoreni po Božjem obličju i postanu okrutni i slični đavlu. Mi se mijenjamo gledanjem. Iako stvoren po Stvoriteljevom obličju, čovjek može tako oblikovati svoj um da mu grijeh koji je nekada mrzio, sada postane ugodan. Kada prestane bdjeti i moliti se, on prestaje čuvati svoju tvrđavu, svoje srce. … Mi moramo voditi stalni rat protiv tjelesnih misli, a u tome nam mora pomagati oplemenjujući utjecaj Božje milosti koja će usmjeriti misli prema Nebu i naviknuti um da razmišlja o onome što je čisto i sveto. (2T 478,479)
Karakter se ne oblikuje slučajno. On nije određen jednom provalom temperamenta, jednim korakom u pogrešnom smjeru. Ponavljanje djela izaziva stvaranje navika, oblikuje karakter na dobro ili na zlo. Plemeniti karakter može se stvoriti jedino ustrajnim, neumornim naporima, usavršavanjem svakog povjerenog talenta i sposobnosti na slavu Bogu. (CG 164)
Bog očekuje od nas da izgrađujemo karakter u skladu s uzorom koji nam je dan. Mi trebamo polagati opeku za opekom, dodavati milost na milost, pronalaziti svoje slabe točke i popravljati ih u skladu s danim uputama. (Isto 165)
Bog nam daje snagu, sposobnost razmišljanja i vrijeme da bismo izgradili karakter na koji će On moći staviti svoj pečat odobravanja. On želi da svako Njegovo dijete izgradi plemenit karakter čineći neporočna, plemenita djela tako da na kraju može postati skladna građevina, prekrasan hram ugodan Bogu i ljudima. …
Onaj koji želi izrasti u prekrasnu građevinu za Gospodina, mora oplemenjivati svaku sposobnost svojega bića. Jedino pravilnom upotrebom talenata karakter se može skladno razviti. I tako donosimo i ugrađujemo u temelj ono što je u Božjoj riječi prikazano kao zlato, srebro i drago kamenje — materijal koji će izdržati ispit božanskog ognja očišćenja. (Isto, 165,166)


Komentiraj