Jutarnji stih

Povezani u zajednicu bratstva

“Naprotiv, njemu je mio u svakom narodu onaj koji ga priznaje i čini što je pravedno.” (Djela 10,35)
Isus je naučavao da vjera kakva je opisana u Bibliji ne sadrži sebičnu isključivost i osobno uživanje, nego činjenje djela ljubavi, dobrih djela drugima u iskrenoj dobroti. … Njegov život bio je oslobođen svakog ponosa i razmetanja. … Iako je On bio Stvoritelj svih svjetova, ipak je za sebe rekao da ovdje na Zemlji “lisice imaju jame i ptice nebeske gnijezda, a Sin Čovječji nema gdje da nasloni glavu” (Matej 8,20). Isus je bio Veličanstvo Neba, Kralj slave, a ipak je u svojem ljudskom životu bio strpljiv, ljubazan, učtiv, blagonaklon, pun ljubavi prema maloj djeci i pun sažaljenja i suosjećanja prema onima koje su pritiskale kušnje, nevolje i problemi. On je rekao: “Na meni je Duh Gospodnji, jer me pomazao. Poslao me da donesem Radosnu vijest siromasima, da navijestim oslobođenje zarobljenicima i vraćanje vida slijepcima, da oslobodim potlačene.” (Luka 4,18.19) Iako je došao na Zemlju ispuniti tako dragocjeno poslanje, ipak je bio beskućnik, a često i gladan i žedan. Njegovi su Ga vlastiti sunarodnjaci progonili služeći se spletkama, potaknuti ljubomorom i mržnjom. … On je umro najsramnijom smrću i prinio potpunu i savršenu žrtvu kako nitko ne bi morao propasti, već da bi se svi mogli pokajati. On je otkupio svaku dušu koja se kaje i koja vjeruje kako bi svi mogli u Njemu vidjeti Onoga koji nosi grijeh. Ako oni koji vjeruju u Njega žive u skladu s Njegovim riječima koje su duh i život; ako slijede Njegov primjer i postaju dragocjeno svjetlo svijetu, oni će učiniti za svijet ono što nijedna ljudska filozofija ne može učiniti. Kristove pouke postavljaju temelj za vjeru u kojoj nema kasti — u kojoj su Židov i neznabožac slobodni i sigurni, povezani u zajednicu bratstva, jednaki pred Bogom jer su svi mladice istog živog Trsa. Oni vjeruju u Krista kao svojega osobnog Spasitelja. (The Youth’s Instructor, 16. kolovoza 1894.)


Komentiraj