Jutarnji stih

Poziva na sličnost Kristu

“Tko tvrdi da ostaje u njemu, taj mora tako živjeti kako je on živio.” (1. Ivanova 2,6)

Evanđelje ne treba iznositi kao neku beživotnu teoriju, već kao živu silu koja mijenja život. Bog želi da oni koji primaju Njegovu milost budu svjedoci njezine moći. … On želi da Njegove sluge pruže svjedočanstvo o činjenici da Božjom milošću ljudi mogu posjedovati karakter sličan Kristovom i radovati se čvrstom obećanju Njegove velike ljubavi. On želi da svjedočimo o tome kako On ne može biti zadovoljan sve dok ljudskom rodu ne budu vraćene svete prednosti Njegovih sinova i kćeri. (Isusov život, str. 683,684)
Božji narod treba biti poznat kao narod koji potpuno služi Bogu, koji Mu služi cijelim srcem ne odajući čast sebi, imajući na umu da se najsvečanijim zavjetom obvezao da će služiti Gospodinu i samo Gospodinu. (9T 17)
Bog od svoje djece zahtijeva savršenstvo. Njegov Zakon je izraz Njegovog karaktera i mjerilo svih karaktera. To beskrajno mjerilo pokazano je svima tako da nitko ne može biti u zabludi kakve ljude Bog želi imati u svojem kraljevstvu. Kristov život na Zemlji bio je savršeni izraz Božjeg zakona, pa kad oni koji tvrde da su Božja djeca svojim karakterom postanu slični Kristu, bit će poslušni Božjim zapovijedima. Tada će ih Bog moći proglasiti pripadnicima nebeske obitelji. Odjeveni u bijelu odjeću Kristove pravednosti, oni će dobiti mjesto na kraljevoj svadbenoj gozbi. Imat će se pravo pridružiti mnoštvu koje je oprano Spasiteljevom prolivenom krvlju. (Isusove usporedbe, str. 214)
Sve treba promatrati u svjetlu Kristovog primjera. On je Istina. On je istinsko Svjetlo koje obasjava svakoga čovjeka koji dolazi na svijet. Slušajte Njegove riječi, slijedite Njegov primjer samoodricanja i samožrtvovanja, oslonite se na Njegove zasluge da bi slava karaktera koju je On imao bila dana i vama. Oni koji slijede Krista, ne ugađaju sebi. Ljudska mjerila su kao savitljiva trska. Gospodnje mjerilo je savršenstvo karaktera. (TM 419,420)


Komentiraj