Jutarnji stih

Pravednost koju Bog zahtijeva

“Jer, velim vam, ne bude li vaša pravednost veća od pravednosti književnikâ i farizejâ, sigurno nećete ući u kraljevstvo nebesko.” (Matej 5,20)
Pravednost koju su imali književnici i farizeji bila je sebična, izvanjska. Pravednost koju Bog zahtijeva podjednako je unutarnja kao i izvanjska. Srce mora biti očišćeno, u protivnom Krist u njemu neće moći zavladati. Život se mora uskladiti s Božjom voljom. (Letter 102, 1091.) Naličje ne može zamijeniti unutarnju pobožnost. Židovski učitelji uzdizali su svoju pravednost; oni su sve one koji su se razlikovali od njih nazivali prokletima i za njih su zatvorili vrata Neba, izjavljujući da svi oni koji nisu bili poučavani u njihovim školama, nisu pravedni. Ali usprkos svim njihovim kritikama i strogosti, usprkos naličju i obredima, oni su vrijeđali Boga. Oholo su se i prezrivo ophodili prema onima koji su u Gospodnjim očima dragocjeni. … Ljudske namjere, planovi i savjeti bit će bez ikakve sile. Samo u Isusu Kristu crkva će se moći održati prije Kristovog dolaska. Njezin Otkupitelj od nje zahtijeva da napreduje u pobožnosti i revnosti, da bolje razumije, dok se približava kraju, da je njezin “uzvišeni poziv od Boga u Kristu Isusu”. Božjem narodu trebaju se pokazati slavne istine. Kristovim sljedbenicima otkrit će se prednosti i obveze o kojima ni ne sanjaju da se nalaze u Bibliji. Dok slijede put ponizne poslušnosti vršeći Božju volju, oni će sve više i više poznavati proročanstava i utvrđivati se u ispravnim doktrinama. Krštenje Duhom Svetim razbit će ljudske predodžbe, srušit će podignute prepreke i nestat će osjećaj “ja sam svetiji od tebe”. Kod svih će postojati ponizan duh, više vjere i ljubavi; vlastito “ja” neće se uzdizati. … Kristov duh, Kristov primjer bit će vidljiv u Njegovom narodu. Bliže ćemo slijediti Isusove putove i djela. … Isusova ljubav prožimat će naše srce. (Letter 5, 1889.)


Komentiraj