Jutarnji stih

Prazno smokvino stablo

„Oni će sačuvati vanjski oblik pobožnosti iako su se odrekli njezine sile. I njih se kloni!“ (2. Timoteju 3,5; pročitaje i Matej 21,19-21!)

Ponašanje Spasitelja svijeta prema neplodnom smokvinom stablu pokazuje kako će se On ponašati prema onima koji glume pobožnost. … Ovo stablo prikazivalo je Židove koji nisu odgovorili na Kristovu ljubav. Usprkos svim prednostima i prilikama koje su im bile dane, oni su donosili samo trnje i korov – nije bilo ploda na slavu Gospodinu. Priča o ovom neplodnom stablu bila je najdojmljivija pouka o domu Izraelovu. To je pouka i takozvanim Kristovim sljedbenicima u svako doba. Prodirući kroz sva vremena, ona nepogrešivim jezikom govori svim formalistima i hvalisavcima pobožnošću koji se pojavljuju pred svijetom s visokim riječima, ali su potpuno lišeni one životodavne pobožnosti koju Bog jedino priznaje kao rod. …

Slično neplodnom smokvinom stablu, mnogi se diče svojim lišćem – razlistanim granama pred Gospodinom ponosno govoreći da pripadaju Njegovom narodu koji drži zapovijedi – iako će Bog koji ispituje srca ustanoviti da su bez roda. …

Mi učimo iz svetih izvještaja da je stablo s kojega nisu visjeli bogati grozdovi roda, bilo prekriveno zelenim lišćem. Zapazite riječi: „Oni će sačuvati vanjski oblik pobožnosti iako su se odrekli njezine sile!“ Sudbina neplodnog smokvinog stabla odnosi se na takozvane Kristove sljedbenike koji pokazuju prirodne sklonosti neobraćenog srca i koji svoju vjeru poriču svojim ponašanjem u svakidašnjem životu. Oni svijetu ne predstavljaju Kristov karakter jer u sebi nemaju Krista.

Naš Spasitelj se nikada nije odvratio od istinskih pokajnika, bez obzira na veličinu njihove krivnje. Ali On mrzi svako licemjerje i prazno pokazivanje. …

Bezrodni licemjeri, žalosna je vaša sudbina; jer i otvoreni grešnik nalazi se u boljem položaju pred Bogom. Mrlja Božjeg prokletstva nalazi se na toj vrsti ljudi koji kriju izopačenosti svojeg života pod maskom pokazivanja pobožnosti. Ivan, taj hrabri, neustrašivi ukoritelj grijeha, koji je došao pripremiti put Kristovom prvom dolasku, ovako se obratio mnoštvu koje se okupilo da Ga sluša: „Svako dakle stablo koje ne donosi dobra roda siječe se i u oganj baca.“  (Review and Herald, 11. siječnja 1881.)


Komentiraj