Jutarnji stih

Predstavnici ljudi

„Dakle, s njim smo zajedno ukopani po krštenju u smrt da bismo, kao što je Krist uskrsnuo od mrtvih Očevom slavom, i mi živjeli novim životom.“  (Rimljanima 6,4)

On poziva one koji žele biti Njegovi učenici da uzmu na sebe Njegov jaram, da uče od Njega koji je krotak i smjeran u srcu i obećava onima koji to učine da će naći mir svojoj duši. Krotkost i poniznost koje su obilježavale Kristov život pokazat će se u životu i karakteru onoga koji „tako živi kako je on živio“ (1. Ivanova 2,6).

Blago duši koja može reći: »Kriva sam pred Bogom, ali je Isus moj Zagovornik. Prekršila sam Njegov Zakon, sama sebe ne mogu spasiti, ali se u svemu oslanjam na dragocjenu krv koja je prolivena na Golgoti!«

Krist je došao uzdići Zakon i učiniti ga slavnim; došao je uzdići staru zapovijed koju smo imali od početka. Zato su i nama potrebni Zakon i proroci. Nama je potreban Stari zavjet da nas duž granica vremena dovede do Novoga zavjeta, koji ne zamjenjuje Stari zavjet, ali nam jasnije otkriva plan spasenja dajući značenje cijelom sustavu prinošenja žrtava, darova i Riječi koju imamo od početka. Od svake duše očekuje se savršena poslušnost, a poslušnost izraženoj Božjoj volji sjedinit će nas s Kristom. Bit ćemo osposobljeni da živimo plemenitim životom jer je Kristov život kao Gospodnjeg sluge bio plemenit. … Oslanjanje na samoga sebe i neposvećena samostalnost drže mnoge daleko od najbogatijih darova u Kristu. …

Onaj isti Isus koji je zapovjedio da ljubav mora postati vladajuće načelo u starom sustavu, zapovijeda da ljubav mora biti vladajuće načelo u srcima Njegovih sljedbenika u Novome zavjetu. Primjena načela ljubavi pravo je posvećenje. Oni koji hode u svjetlu, bit će djeca svjetla i širit će svjetlo onima koji žive u njihovoj blizini u ljubaznosti, u naklonosti i ljubavi.

Istinska doktrina spajat će se s djelima pravednosti, nebeski propisi miješat će se sa svetim običajima. Srce koje je ispunjeno Kristovom milošću pokazivat će mir i radost, i tamo gdje Krist boravi karakter će postati neporočan, uzvišen, oplemenjen i proslavljen.  (Youth’s Instructor, 8. studenoga 1894.)


Komentiraj