Jutarnji stih

Preko Krista do Boga

“Kao što je sigurno da Bog bijaše onaj koji je u Kristu pomirio svijet sa sobom, koji nije uračunao ljudima njihovih prekršaja i koji je stavio u nas riječ pomirenja.” (2. Korinćanima 5,19)
Na svakoj stranici svete povijesti, gdje su zapisani Božji postupci prema izabranom narodu, nalaze se sveti tragovi velikog Ja Jesam. … U svim ovim otkrivenjima božanske prisutnosti Božja slava otkrivala se preko Krista. Ne samo za Spasiteljeva dolaska, već u svim vjekovima nakon pada i obećanja o otkupljenju, “Bog bijaše onaj koji je u Kristu pomirio svijet sa sobom” (2. Korinćanima 5,19). Krist je bio temelj i središte žrtvenog sustava u razdoblju patrijarha i u vrijeme Izraelaca. Od pada u grijeh naših praroditelja nije bilo izravnog razgovora između Boga i čovjeka. Otac je svijet predao u Kristove ruke da On svojim posredničkim djelovanjem otkupi čovjeka i opravda autoritet i svetost Božjeg zakon. Preko Krista se ostvarivala svaka zajednica između Neba i palog čovječanstva. Božji Sin je našim praroditeljima dao obećanje o otkupljenju. On se prvi otkrio patrijarsima. Adam, Noa, Abraham, Izak, Jakov i Mojsije razumjeli su Evanđelje. Oni su tražili spasenje u čovjekovoj Zamjeni i Jamcu. … Svečana je služba u Svetištu bila predslika velikih istina što ih je trebalo otkriti sljedećim naraštajima. Oblak tamjana koji se uzdizao s izraelskim molitvama prikazivao je Njegovu pravednost koja je jedino mogla grešnikovu molitvu učiniti prihvatljivom Bogu. Žrtva koja je krvarila na žrtveniku svjedočila je o Otkupitelju koji će doći, a iz Svetinje nad svetinjama blistao je znak božanske prisutnosti. Tako je u srcima održavana vjera tijekom razdoblja tame i otpada dok nije došlo vrijeme za dolazak obećanog Mesije. Isus je bio svjetlost svom narodu, svjetlost svijeta, prije nego što je došao na svijet u ljudskom obliku. … I od Njega dolazi svaka zraka nebeske svjetlosti koja obasjava stanovnike zemaljske. U planu otkupljenja Krist je Alfa i Omega, početak i svršetak. (Patrijarsi i proroci, str. 299—301)


Komentiraj