Izdvojeno

Prikupljanje sredstava za gradnju u Maruševcu

Draga braćo i sestre u Isusu Kristu,

Srdačno vas pozdravljam biblijskim riječima iz Svetoga pisma: „Blagoslovljen Bog i Otac našega Gospodina Isusa Krista! Bog nas je u Kristu blagoslovio svim duhovnim blagoslovima Nebeskoga kraljevstva koji primamo po Duhu. U Kristu nas je izabrao… Radi ljubavi prema nama, odlučio nas je učiniti svojom djecom kroz Isusa Krista. Bila je to njegova želja i zadovoljstvo, da bi se hvalila njegova predivna milost. Bog nam je tu milost dao dragovoljno po svom voljenom Sinu. (Efežanima 1,3-6 SHP)

Apostol Pavao je bio zadivljen dobrotom koju je Bog pokazivao prema vjernicima. U ostatku uvodnog ulomka nastavlja niz drugim izabranim riječima koje izražavaju Božju darežljivost. Zašto se Bog tako velikodušno odnosi prema nama? Odgovor je toliko značajan da ga je Pavao u istom poglavlju dva puta istaknuo u 12. i 14. retku: „Izabrani smo da donesemo još više hvale Božjem veličanstvu.“

Koliko divnih darova, duhovnih i tjelesnih blagoslova je svatko od nas primio od Boga samo u protekloj godini tako da s pravom možemo reći: „Bog je pun milosti i velika je njegova ljubav prema nama.“ (Efežanima 2,4 SHP)

„Mi smo Božje djelo, stvoreni smo u Kristu da činimo dobra djela koja je Bog unaprijed pripremio da ih primimo kroz život.“ (Efežanima 2,10 SHP)

Drugo poglavlje Efežanima poslanice prikazuje Boga kao velikog građevinara. Za Njega je svaki vjernik dragocjeni kamen, ugrađen u svetu građevinu u kojoj su „… apostoli i proroci, ugrađeni u temelje, a sam Isus Krist je njen zaglavni kamen.“ (redci 20.21)

Zaključak je jasan: Kada se predamo Bogu i prihvatimo Njegov plan, mi više ne možemo biti usmjereni samo na sebe. Prirodno postajemo zainteresirani za potrebe drugih ljudi oko sebe.

Svake godine u ovo vrijeme vas pozivamo jednim pismom da svoju naklonost i ljubav usmjerite na adventističke obrazovne ustanove u Maruševcu. Bog je ustanovio te škole da pomognu roditeljima u odgoju i obrazovanju djece za koristan život na ovoj zemlji i za vječni život koji će otpočeti Kristovim drugim dolaskom. On se preko svoje organizirane crkve već 52 godine velikodušno skrbi i brine za potrebe učenika i studenata koji se obrazuju u Maruševcu.

Nije lako naći prave riječi kojima bi se opisalo Njegovo divno vodstvo i rezultate Njegove ljubavi koje primaju učenici i studenti koji se obrazuju na tom jedinstvenom mjestu.

Tijekom protekle tri godine, sakupljenim smo sredstvima braće i sestara iz mjesnih crkava Hrvatske i Slovenske konferencije i uz pomoć donatora obnovili veći dio zgrade Srednje škole te obavili brojne neophodne popravke u drugim objektima Maruševečkog kampusa. Značajan dio prikupljenih sredstava je utrošen za nužnu opremu i nova nastavna pomagala u obnovljenim prostorima i kabinetima za Program fizioterapeutski tehničar / tehničarka i Program medicinska sestra / medicinski tehničar. Sa zadovoljstvom možemo ustvrditi da smo na taj način u proteklim godinama dvije trećine školske zgrade prilagodili i opremili za nastavu prema obrazovnim standardima u 21. stoljeću.

Bog je veliki Darodavac. O tome govore sva Evanđelja. Kada god daje, daje bezuvjetno i u pravi trenutak. Nikada ništa ne uvjetuje, već svojom ljubavlju potiče svoje sljedbenike na vjernost i velikodušnost. One koje je pozvao u zajedništvo i kojima je odredio mjesto u svome planu poziva da se u vjeri oslone na Njega i da Ga oponašaju u ljubavi. Poziva ih da surađuju s Njime i da svojom darežljivošću iskažu spremnost na suradnju. „Ne starajte se samo
svaki za svoje, nego i za ono što se tiče drugih!“ (Filipljanima 2,4)

Kada srce ispuni Kristova ljubav, čovjekove misli se bave potrebama bližnjih. „Oni, koje goni Božja ljubav, ne pitaju što najmanje treba učiniti da bi primili nebesku nagradu. Oni se ne zadovoljavaju s najmanjim već nastoje dovesti svoj život u potpuni sklad s voljom svoga Otkupitelja.“ (Ellen G. White, Iz riznice I, str. 35).

Darivatelji se susreću s neočekivanim ishodom koji se može izraziti ovim riječima: ‘Dati znači dobiti! Što više dajemo, to više primamo. Što više zadržavamo za sebe, to smo siromašniji.’

Zaključak je vrlo jednostavan: Kada daje, čovjek na kraju ima više. Darodavac nikada ne može izgubiti. Ovdje nije riječ o nerazumnom rasipanju koje često šteti darodavcu i primatelju. Kada s ljubavlju i razmišljanjem dijelimo ovozemaljske primljene blagoslove, dokazujemo da je naše srce ispunjeno ljubavlju, a srce primatelja se
ispunjava zahvalnošću prema Bogu.

Bog od nas ne traži ono što nemamo. On nas poziva da damo ono što je On prvo dao nama. Činjenica je da mi uvijek dajemo ono što je Bog dao nama. Kada vidimo da je Bog dobar prema nama, onda trebamo pokazati svoju vjernost odvajanjem darova kojima možemo doprinijeti napretku Njegova djela. Davanje je prema tome uvijek čin vjere. Vjernik s povjerenjem prilaže primljena sredstva i spreman je pomoći tamo gdje vidi da će služiti dobrim ciljevima. Pri tome veličina dara nije bitna. Naša je spremnost mjerilo po kome se ocjenjuje naša darežljivost. Zato je svaki vjernik pozvan da se uključi u zajedničko sakupljanje bez obzira koliko je mali njegov dar.

Vrijedno je zapaziti da sabiranje za zajedničke potrebe djela, nije nešto čega bi se vjernici trebali stidjeti pred nevjernicima. To je bila sveta dužnost prvih kršćana. Pavao je organizirao sabiranje materijalnih sredstava u svim crkvama. Tom cilju je posvetio značajan dio svoje službe. Učio je vjernike da smatraju darežljivost duhovnim darom kojim se trebaju odlikovati. (Rimljanima 8. poglavlje i 2. Korinćanima 8. poglavlje). Pokrenuo je međunarodnu akciju kako bi ublažio potrebu vjernika u Jeruzalemu. Pohvalio je gorljivost makedonskih kršćana u davanju unatoč njihovu krajnjem siromaštvu. Bio je uvjeren da će sabiranje materijalnih sredstava posvjedočiti o jedinstvu Crkve.
Maruševec je uvijek bio mjesto susreta djece, učenika i vjernika.

Pozivamo vas da se uključite u ovogodišnju akciju sakupljanja te da svojim materijalnim prilogom pomognete održavanju Maruševca i dovršetak obnove zgrade Srednje škole. Molite za učitelje, odgajatelje i sve djelatnike u Maruševcu da ispune svoju zadaću kako bi to bilo mjesto koje pruža nadu i bolji pogled na svijet koji dolazi.

Drago Mojzeš
predsjednik

_____________

UPUTE O NAČINU DAROVANJA (UPLATE)

Molimo vas pozorno pročitajte pismo i pogledajte video prilog www.adventisti.hr i www.ss-marusevec.hr, zatim uputite molitvu Bogu. U molitvi tražite Boga da vas potakne na darežljivost kako biste stekli novo duhovno iskustvo s Bogom i pomogli u obnovi Škole u Maruševcu.

Svoje darove možete slati:
1. U omotnici za prilaganje desetina i darova u rubrici:
Obećanje i dar za Maruševec

2. Uplatom na bankovni račun Crkve:

Uplate iz Hrvatske:
Primatelj: Kršćanska adventistička crkva HK
10000 Zagreb, Prilaz Gjure Deželića 77
IBAN: HR8923600001101567531
Opis plaćanja: 361MARUS01

Uplate iz inozemstva:
Primatelj: Kršćanska adventistička crkva HK
10000 Zagreb, Prilaz Gjure Deželića 77
IBAN: HR8923600001101567531
SWIFT: ZABAHR2X
Opis plaćanja: 361MARUS01

Bog ljubi onoga koji dragovoljno daje!

 


Komentiraj