Jutarnji stih

Primati da bismo davali

„Tada Isus uze kruhove, zahvali Bogu pa ih dade onima što su posjedali. Od riba, isto tako, dade im koliko su htjeli.“ (Ivan 6,11)

Ovim čudom Krist je pokazao kako misionarski rad treba biti povezan sa službom Riječi. Učitelj nije narodu dao samo duhovnu hranu; ovim čudom On se pobrinuo i za zemaljsku hranu  da bi zadovoljio njihovu tjelesnu glad. Ova milostiva skrb pomogla je da se u misli ljudi utisnu dragocjene riječi istine koje je On izgovarao. …

Ovim čudom Krist nas želi naučiti istinitosti izreke: „Jer bez mene ne možete učiniti ništa!“ On je izvor sve snage, davatelj svih zemaljskih i duhovnih blagoslova. On upošljava ljudska bića kao suradnike dajući im da obave dio posla zajedno s Njime kao Njegova ruka pomoćnica. Mi trebamo primati od Njega ne zato da bismo nagomilavali bogatstvo i udovoljavali sebi, već da bismo dijelili drugima. I dok to budemo činili, nemojmo očekivati slavu. Sva slava treba pripasti velikom Predradniku. Učenici nisu mogli primiti hvalu kad je bilo nahranjeno pet tisuća ljudi. Oni su bili samo oruđa kojima se Gospodin poslužio. …

On, veliki Predradnik, ne drijema. On stalno radi na skladnom ispunjavanju svojih namjera. On nam povjerava talente da bismo s Njime mogli surađivati. Uvijek moramo imati na umu da smo samo oruđa u Njegovim rukama. „A tko se hvaliti hoće, neka se hvali time što ima mudrost da mene spozna.“

Oni koji su doista prihvatili Krista neće biti zadovoljni što uživaju božansku naklonosti ako ne prenose drugima radost koja ispunjava njihovu dušu. Najčistija i najsvetija odanost je ona koja navodi na ustrajnost, nesebičan napor za spašavanje onih koji su izvan tora. …

Oni koji drugima prenose bogatstva Neba i sami će se obogatiti. Službujući anđeli čekaju, žele da se pojave protočnici preko kojih će moći prenositi nebeska blaga. Muškarci i žene mogu dostići najviši stupanj duhovnog i moralnog razvoja jedino ako surađuju s Isusom u nesebičnom naporu na dobru bližnjih. Nikada nismo tako istinski obogaćeni kao kada pokušavamo obogatiti bližnje. Mi ne možemo umanjiti svoje blago dijeleći ga. Što više prosvjetljujemo druge, to će jače sjati naše svjetlo. (Review and Herald, 4. travnja 1907.)


Komentiraj