Primiti Božji oprost znači biti opravdan pred Njim

23. 05. 2016.

“Blažen onaj kome je grijeh otpušten, kome je zločin pokriven! Blago čovjeku kome Jahve ne ubraja krivnju, i u čijemu duhu nema prijevare!” (Psalam 32,1.2)
Mnogi griješe kad pokušavaju do tančina definirati razliku između opravdanja i posvećenja. U definicije ta dva izraza oni često unose vlastite ideje i nagađanja. Ali zašto bismo uopće pokušavali biti precizniji od Nadahnuća kada je riječ o najbitnijim pitanjima u vezi s opravdanjem vjerom? Zašto bismo pokušavali razjasniti svaku sitnu pojedinost, kao da spasenje duše ovisi o preciznom razumijevanja tog pitanja? Ne mogu svi sagledati stvari na isti način. U opasnosti ste da od atoma pravite svijet, a od svijeta atom. Kada pokajani grešnici, skrušeni pred Bogom, proniknu u žrtvu koju je Krist prinio za njih, i prihvate je kao svoju jedinu nadu za ovaj i budući život, njihovi grijesi bivaju oprošteni. To je opravdanje vjerom. Svaka duša koja vjeruje mora svoju volju u potpunosti uskladiti s Božjom i ostati u stanju poniznosti i pokajanja, pokazati vjeru u zasluge Otkupitelja i napredovati iz snage u snagu, iz slave u slavu. Oprost i opravdanje su jedno te isto. … Opravdanje je suprotnost osudi. Božja bezgranična milost daje se onima koji su je potpuno nedostojni. On oprašta prijestupe i grijehe zahvaljujući Isusu, koji je postao žrtva pomirenja za naše grijehe. Vjerom u Krista grešnik zadobiva Božju naklonost i snažnu nadu u vječni život. … Davidu je grijeh oprošten zato što je ponizio svoje srce pred Bogom u pokajanju i skrušenosti duše i što je povjerovao da će Božje obećanje o oprostu biti ispunjeno. On je priznao svoj grijeh, pokajao se i doživio obnovu. U zanosu zbog sigurnosti oprosta, uzviknuo je: “Blažen onaj kome je grijeh otpušten, kome je zločin pokriven! Blago čovjeku kome Jahve ne ubraja krivnju, i u čijemu duhu nema prijevare!” (Psalam 32,1.2) Blagoslov dolazi zbog oprosta. Oprost dolazi preko vjere da je grijeh koji smo priznali i za koji se kajemo ponio veliki Nositelj grijeha. Prema tome, od Krista dolaze svi naši blagoslovi. Njegova smrt je otkupiteljska žrtva za naše grijehe. Preko njega mi primamo Božju milost i naklonost. On je, dakle, istinski Autor, Začetnik i Završitelj naše vjere. (Manuscript 21, 1891.; Manuscript Releases, sv. 9, 300,301)

Leave a Comment