Jutarnji stih

Primjer povjerenja i molitve

„Tada kralj naredi da dovedu Daniela i da ga bace u lavsku jamu. Kralj reče Danielu: ’Bog tvoj, kome tako postojano služiš, neka te izbavi.’“ (Daniel 6,16)

Daniel je zbog svoje molitve Bogu bio bačen u lavovsku jamu. … Međutim, on se nastavio moliti, čak i među lavovima. Je li Bog zaboravio svojeg vjernog slugu i dopustio da bude uništen? O, ne! Isus, moćni Zapovjednik nebeskih četa, poslao je svoje anđele da zatvore usta gladnim lavovima kako ne bi nanijeli zlo Božjem čovjeku u molitvi; sve je bilo savršeno mirno u toj strašnoj jami. Kralj je bio svjedok čudesnog Danielovog izbavljenja i izvadio ga iz jame s počastima, dok je one koji su se urotili da ga unište  osudio na smrt zajedno s njihovim ženama i djecom, na isti strašni način na koji su oni planirali ubiti Daniela.

Zahvaljujući moralnoj hrabrosti tog čovjeka koji je, iako suočen sa smrću, odlučio krenuti pravim putem umjesto putem osobne koristi, Sotona je bio pobijeđen, a Gospodin se proslavio.

Daniel je bio moralni i intelektualni div, ali takvu premoć nije dostigao odjednom i bez napora. On je neprekidno težio za većim znanjem, za višim dostignućima. Drugi mladići imali su iste prednosti, ali nisu, kao on, uložili svu svoju energiju za traženje mudrosti – poznavanje Boga kao što je otkriveno u Njegovoj riječi i Njegovim djelima. Daniel je bio običan mladić kada je bio doveden na neznabožački dvor da služi babilonskom kralju; upravo zbog njegove izuzetne mladosti u kojoj je bio izložen svim kušnjama na istočnjačkom dvoru, njegov plemeniti otpor prema zlu i njegovo ustrajno pristajanje uz ono što je pravo tijekom cijele njegove duge karijere, zaslužuju još više divljenja. Njegov primjer treba postati izvor snage svima koji se nalaze u nevoljama i kušnjama sve do današnjeg dana. …

Iz Danielovog života možemo naučiti da će se strogo poštovanje Božjih zahtjeva pokazati kao blagoslov ne samo u budućem, besmrtnom životu, već i u sadašnjem. Zahvaljujući vjerskim načelima, možemo pobijediti sotonske kušnje i zamisli onih koji čine zlo, čak ako to od nas iziskuje velike žrtve.

Mi živimo u najsvečanijem razdoblju povijesti ovoga svijeta, u vremenu u kojem bjesni posljednji veliki sukob između istine i zablude, kada  nam je potrebna hrabrost i čvrstina da ostanemo na strani pravde i povjerenje u Boga u molitvi kakvo je imao Daniel.  (Signs of the Times, 4. studenoga 1886.)


Komentiraj