Jutarnji stih

Primjer vjernika

““Baš se tim očitova milost Božja u svoj spasiteljskoj snazi za sve ljude, da nas odgaja da se odrečemo bezbožnosti i svjetskih požuda te živimo umjereno, pravedno i pobožno u ovom svijetu.”“ (Titu 2,11.12)

Ako želimo baštiniti vječni život, pred nama je veliki posao koji treba obaviti. Moramo se odreći bezbožnosti i svjetovnih želja i živjeti životom pravednosti. … Nema spasenja za nas osim u Isusu, jer samo po vjeri u Njega primamo silu da postanemo sinovi Božji. Međutim, to nije samo neka prolazna vjera, već vjera koja čini Kristova djela. … Živa vjera izražava se pokazivanjem duha požrtvovnosti i posvećenja prema Božjem djelu. Oni koji ga posjeduju stoje pod zastavom kneza Emanuela i vode uspješan rat protiv sila tame. Oni spremno izvršavaju naredbe svojeg Zapovjednika. Njima je upućen savjet da budu ““uzorom vjernicima u riječi, u vladanju, u ljubavi, u vjeri, u čistoći”“ (1.Timoteju 4,12), jer smo pozvani da ““živimo umjereno, pravedno i pobožno”“ u ovom sadašnjem zlom svijetu, predstavljajući Kristov karakter i pokazujući Njegov duh. …
Oni koji su povezani s Isusom, u zajednici su sa Stvoriteljem i Održavateljem svih stvari. Oni imaju snagu koju im svijet ne može dati ni oduzeti. Ali iako su im dane velike i uzvišene prednosti, oni nisu tu samo da bi se radovali u svojim blagoslovima. Kao upravitelji mnogostruke Božje milosti, oni postaju blagoslov drugima. Njima su povjerene velike istine, a ““komu je god mnogo dano, od njega će se mnogo tražiti”“ (Luka 12,48). Velike su odgovornosti položene na sve kojima je povjerena poruka za ovo vrijeme. Oni trebaju vršiti utjecaj koji će privući druge svjetlu Božje riječi. … Mi smo čuvari svoje braće. …
Ako smo pravi Isusovi vjernici, prikupljat ćemo zrake slave i njima osvjetljavati zamračenu stazu ljudi oko nas. Otkrit ćemo milosrdni karakter našeg Otkupitelja i mnogi će biti privučeni našim utjecajem da gledaju ““Jaganjca Božjeg koji uzima grijeh svijeta”“ (Ivan 1,29). (RH, 6. ožujka 1888.)


Komentiraj