Adventistički svijet

Priopćenje Intereuropske divizije

Bern, 23. veljače 2020.

U subotu, 25. siječnja 2020. godine, pastor mjesne crkve u Italiji potpisao je izjavu s predstavnicima drugih vjerskih zajednica, koja se tiče dijaloga s različitim vjerskim zajednicama. Ova izjava je sadržavala neke stavove koji se ne slažu s načelima Adventističke crkve kad su u pitanju odnosi između različitih crkava.

Uprava Intereuropske divizije Kršćanske adventističke crkve (EUD) ne slaže se s potpisivanjem tog dokumenta, i potvrđuje svoj stav o uključivanju crkvenih organizacija i njihovih predstavnika u ekumenske projekte. Kao rezultat toga, službenici EUD žele pojasniti uključenost pastora i vođa Adventističke crkve na sastancima i događajima koji uključuju predstavnike drugih vjerskih zajednica.

Uprava Intereuropske divizije ohrabruje sve crkvene organizacije na svojem području da se drže dragocjenih načela koja se nalaze u Svetom pismu, u spisima Ellen G. White i drugim dokumentima i izjavama danim od strane Adventističke crkve, a tiču se odnosa prema drugim vjerama i vjerskim zajednicama, te da ih poučavaju. Mi potvrđujemo da:

  • Adventistička crkva je naklonjena razgovorima i srdačnim odnosima uzajamnog poštovanja i razumijevanja s drugim vjerskim zajednicama na svim razinama crkvene organizacije. Mi smo u potpunosti uvjereni i jako branimo slobodu savjesti i vjersku slobodu kao pravo svih ljudskih bića, dakle ne kao nešto što tražimo samo za nas, nego kao pravo koje se treba jamčiti svima, pa i onima koji misle drukčije od nas.
  • Pod dijalogom i uzajamnim razumijevanjem ne podrazumijevamo slaganje s drugima samo da bismo održali srdačne odnose.
  • Naša osnovna vjerovanja su pomnjivo i mukotrpno građena na sigurnom temelju Svetog pisma. Te izjave vjere definiraju naš identitet kao vjerske zajednice ili crkve, i trebaju se uvijek čuvati kao naša oznaka.
  • Kao predstavnici Adventističke crkve mi ne trebamo pregovarati niti praviti kompromis u vezi s
    bilo čim što ide protiv načela naše crkve i njezinih osnovnih vjerovanja. (Za sva daljnja objašnjenja potražite službene izjave Adventističke crkve u vezi s raznim pitanjima)

Mi cijenimo i izjavu uprave Unije crkava u Italiji, objavljenu 31. siječnja. Ona jasno pokazuje da događaj iz Bologne ne mijenja službeni stav Adventističke crkve u Italiji.

Priopćenje uprave Adventističke crkve u Italiji

Draga braćo i sestre, svjesni smo neugodnosti i razočaranja nastalog zbog vijesti s ekumenskog događaja u kojem je sudjelovao adventistički pastor Giovanni Caccamo, tijekom kojeg je on potpisao dokument naslovljen “Carta di Bologna”.

Ovaj događaj i potpisivanje dokumenta ne predstavlja stav Adventističke crkve u Italiji. Kao službenici Talijanske unije, mi nismo bili upoznati s ovim programom koji je bio inicijativa pastora mjesne crkve u Bologni. Izražavamo naše žaljenje zbog posljedica i događaja.

Kao službenici i vođe crkve u Italiji mi cijenimo i podržavamo sve inicijative koje omogućavaju svjedočenje naše vjere s poštovanjem i prijateljstvom. Naša je namjera osigurati da se naš glas čuje na svakom sastanku, ekumenskom ili nekom drugom, da bismo podijelili svoju vjeru s drugima.

Ipak, mi se ograđujemo od bilo kakvih izjava koje podrivaju našu slobodu naviještanja ili nas vode podčinjavanju tuđim odlukama pod vodstvom neke crkve. Mi ne možemo i nećemo priznati vlast takve crkve nad našim odlukama.

Dakle, potpisani dokument je mogao imati dobre namjere u cjelini, ali neki njegovi dijelovi se ne slažu sa službenim stavovima Crkve adventista sedmoga dana. Svjesni toga, ograđujemo se od ovog dokumenta, usprkos činjenici što prepoznajemo dobre namjere koje su ga pokrenule, a to je uspostava dijaloga mira i poštovanja između različitih vjerskih zajednica u tom području.

Neka nam Gospodin pomogne da budemo dobri svjedoci vjere i milosrđa primljenog od Isusa Krista, znajući da naše poslanje nikada ne smije biti uvjetovano bilo kojom zemaljskom organizacijom ili vlasti.