Jutarnji stih

Priprema za Nebo

“A sad, oni teže za boljom, to jest za nebeskom (domovinom). Zato ih se Bog ne stidi, ne stidi se nazivati se njihovim Bogom. Zbilja im je pripravio grad.” (Hebrejima 11,16)
Mi tvrdimo da smo putnici i stranci na zemlji, koji putuju u bolju zemlju koja je na Nebu. Ako smo ovdje samo putnici koji putuju u zemlju gdje žive sveti, naš prvi zadatak treba biti da se upoznamo s tom zemljom; trebamo se podrobno raspitati koje su pripreme potrebne, kakve navike i karakter moramo imati da bismo postali građani te zemlje. Isus, Kralj te zemlje, čist je i svet. On je svojim sljedbenicima naredio: “Budite sveti jer sam ja svet!” (1. Petrova 1,16) Ako se, dakle, želimo družiti s Kristom i bezgrešnim anđelima, moramo se pripremiti za takvo društvo. To je naš najvažniji posao. Nijedna druga potreba nije toliko važna. Naši razgovori, naše ponašanje, svaki naš postupak trebao bi osvjedočiti našu obitelj, bližnje i svijet da očekujemo da ćemo se uskoro preseliti u bolju zemlju. … Oni čija se vjera svakog dana potvrđuje i ojačava djelima, suočit će se sa samoodricanjem u vladanju apetitom i ambicioznim željama dovodeći svaku misao i osjećaj u sklad s božanskom voljom. … Zemlja u koju putujemo u svakom je smislu privlačnija nego što je djeci Izraelovoj bila kanaanska zemlja. … Što je prekinulo njihovo napredovanje nadomak Obećane Zemlje? … Bilo je to njihovo tvrdoglavo nevjerovanje, ono ih je okrenulo natrag. Oni nisu bili voljni ništa riskirati poradi Božjih obećanja. … Povijest Izraelaca napisana je kao upozorenje nama “koje su zapala posljednja vremena”. Mi stojimo, takoreći, na samoj granici nebeskog Kanaana. Možemo pogledati preko na drugu stranu i ugledati divote dobre zemlje. Ako vjerujemo u Božja obećanja, mi ćemo razgovorom i ponašanjem pokazati da ne živimo u ovom svijetu, nego si postavljamo kao prvi zadatak da se pripremimo za svetu zemlju. (Review and Herald, 29. rujna 1881.)


Komentiraj