Jutarnji stih

Pristup omogućen svima

“U njemu imamo pouzdanje i slobodan pristup k Bogu puni povjerenja po vjeri u Krista.” (Efežanima 3,12)

Mnogi koji iskreno teže za svetošću srca i čistoćom života izgledaju zbunjeni i obeshrabreni. … Tama i obeshrabrenje ponekad će obuzeti dušu i zaprijetiti da nas svladaju, ali mi ne smijemo odbaciti svoje povjerenje u Boga. Pogledom i dalje moramo pratiti Isusa, bez obzira na to što osjećamo. Moramo nastojati vjerno obaviti svaku dužnost, a onda se smireno osloniti na Božja obećanja.
Ima trenutaka kada će svijest o našoj nedostojnosti izazivati drhtaje užasa u našoj duši, ali to nije nikakav dokaz da se Bog promijenio prema nama ili mi prema Bogu. Ne smijemo ulagati nikakav napor da se u našem umu formira određena snaga osjećaja. Možda danas nećemo osjećati istu smirenost i radost koju smo osjećali jučer; ali uhvatimo se vjerom za Kristovu ruku i oslonimo se na Njega isto tako čvrsto u tami kao što smo se oslanjali po danu.
Sotona nam može šaptati: “Ti si preveliki grešnik da bi te Krist mogao spasiti!” Iako možete priznati da ste doista grešni i nedostojni, uzvratite kušaču usklikom: “Pozivajući se na pomirenje, priznajem Krista za svojeg Spasitelja! Ne oslanjam se na svoje zasluge, već na dragocjenu Isusovu krv koja me čisti. Upravo sada vezujem svoju bespomoćnu dušu uz Krista!” …
Nemoj se obeshrabriti zato što je tvoje srce naizgled tvrdo. Svaka prepreka, svaki unutarnji neprijatelj samo povećava tvoju potrebu za Kristom. On je i došao da nam uzme kameno srce i dadne nam mesno srce! Zatraži od Njega posebnu milost da svladaš svoje određene slabosti. Kada te napadnu kušnje, čvrsto se odupri zlim željama. … Obrati se dragom Spasitelju za pomoć da žrtvuješ svakog idola, da odbaciš svaki omiljeni grijeh. Očima vjere gledaj Isusa kako stoji pred Očevim prijestoljem, kako podiže svoje ranjene ruke i moli se za tebe. Vjeruj da ćeš od svojega dragog Spasitelja dobiti potrebnu snagu. …
Kada bismo svojem umu dopustili da više razmišlja o Kristu i o nebeskom svijetu, dobili bismo snažan poticaj i potporu u bitkama koje vodimo za Gospodina. … Kada se usporede s Kristovom ljepotom, sve privlačnosti ovoga svijeta izgledat će ništavne. (SL 89,91)


Komentiraj