Jutarnji stih

Progonstvo u Isusovo vrijeme i progonstvo danas

“Ako su mene progonili, i vas će progoniti.” (Ivan 15,20)
U Evanđelju po Luki čitamo da se Krist u sinagogi u Nazaretu proglasio Pomazanikom navodeći tekst iz Knjige proroka Izaije: “Na meni je Duh Gospodnji, jer me pomazao. Poslao me da donesem Radosnu vijest siromasima, da navijestim oslobođenje zarobljenicima i vraćanje vida slijepcima, da oslobodim potlačene, da proglasim godinu milosti Gospodnje.” (Luka 4,18.19) … Tada je Sotona došapnuo svoju sumnju rekavši (preko onih u sinagogi): “Nije li ovo sin Josipov?” (Luka 4,22) … Kako se brzo raspoloženje promijenilo i obuzeo ih je bijes zato što im je Isus razotkrio njihov pravi duhovni otpad. I “ustanu te ga istjeraju iz grada i dovedu na rub brijega na kojem bijaše sagrađen njihov grad, u nakani da ga strmoglave.” (Luka 4,29) Ali Isusa su nebeski anđeli zaštitili u Njegovom poslanju. Prošavši neprimjetno između njih, produžio je svojim putem. … Herod i potkupljive vlasti ubile su Pravednika, ali Krist nikad nije ubio nikoga, i duh progonstva koji se protivi slobodi savjesti možemo s pravom pripisati njegovom začetniku — Sotoni. On je prevarant, lažov, ubojica i klevetnik braće, koji s radošću promatra ljudsku bijedu. On uživa u tuđoj nevolji i dok razmišljamo o okrutnom progonstvu onih koji su bili poslušni Bogu prema glasu vlastite savjesti, možemo znati da je tu riječ o tajni bezakonja. … Božji Sin je ušao u taj sukob. On je bio napadnut, prezren i odbačen, čovjek boli, upoznat s patnjom — “čovjek boli, vičan patnjama” (vidi Izaija 53,3). Veličanstvo Neba moralo je uvijek iznova napuštati pozornicu svojeg djelovanja jer je Sotona ranjavao Njegovu petu. Njegova zloća je konačno dostigla vrhunac kada je uspio nadahnuti i potaknuti zle ljude da Ga razapnu. … Sotonino neprijateljstvo, žestoko i odlučno, prenijet će se na Isusove sljedbenike. Krist je rekao svojim vjernima: “Ako su mene progonili, i vas će progoniti.” (Ivan 15,20) Ne može postojati neprijateljstvo između palih anđela i palih ljudskih bića koja uzimaju udjela u sotonskim aktivnostima. … Gdje god postoji zlo koje se ogleda u odbacivanju svjetla i istine i udaljavanju od živoga Boga, ono će uvijek udruživati svoje snage protiv pravednih i poslušnih. (Manuscript 62, 1886.)


Komentiraj