Jutarnji stih

Prošlost zabilježena u Bibliji odnosi se i na naše vrijeme

“Bijaše im objavljeno da nisu za same sebe, nego za vas iznijeli ono što su vama sada, uz pomoć Duha Svetoga što je poslan s neba.” (1. Petrova 1,12)
Bog nikad ne prestaje misliti na nas. On je naša radost i naše spasenje. Svi stari proroci govorili su manje o svojem vremenu nego o našem, tako da se njihova proročanstva odnose i na nas. “Sve se to njima dogodilo da bude za primjer, a napisano je za opomenu nama kojima je zapalo da živimo u posljednjim vremenima.” (1. Korinćanima 10,11) “Bijaše im objavljeno da nisu za same sebe, nego za vas iznijeli ono što su vama sada, uz pomoć Duha Svetoga što je poslan s neba.” (1. Petrova 1,12) Biblija je vaš udžbenik. Dobro je što je tako, jer se u njoj nalazi Božja mudrost i kanal svakog svetog utjecaja koji svijet posjeduje još od stvaranja. Imamo ohrabrujući izvještaj o tome da je Henok hodio s Bogom. A ako je on mogao hoditi s Bogom u to izopačeno doba neposredno prije potopa, i mi trebamo biti ohrabreni i potaknuti njegovim primjerom da ne dopustimo da nas svijet iskvari, već da usred svih tih zlih utjecaja i sklonosti hodimo s Bogom. Mi možemo imati Kristov um (vidi 1. Korinćanima 2,16). Henok, sedmi od Adama, prorokovao je o Gospodnjem dolasku. Taj veliki događaj bio mu je otkriven u viđenju. Abel svojom smrću za sva vremena svjedoči o Kristovoj krvi koja jedina može naše darove i žrtve učiniti savršenim. U Bibliji je sve to blago prikupljeno i povezano za ovaj posljednji naraštaj. Svi veliki događaji i ozbiljni pothvati starozavjetne povijesti ponovili su se i ponavljaju se u crkvi u ove posljednje dane. Tu je Mojsije koji još uvijek svjedoči i uči nas samoodricanju, kao onda kada je poželio i sâm biti izbrisan iz knjige života da bi njegov narod mogao biti spašen. David predvodi posredovanje crkve za spasenje duša do svih krajeva zemlje. Proroci još uvijek svjedoče o Kristovom stradanju i o slavi koja će uslijediti. Tu su sve te istine skoncentrirane u jednu cjelinu i iznesene pred nas s velikom silom da bismo mogli imati koristi od njihovih učenja. Mi smo pod utjecajem te cjeline. Kakvi trebamo biti mi kojima je sve to izobilno svjetlo dano u naslijeđe? Povezivanjem svih utjecaja iz prošlosti s novim i jačim svjetlom koje posjedujemo danas, velika sila stavljena je na raspolaganje svima koji su spremni slijediti to svjetlo. Njihova će vjera sve više rasti i pokazat će se na djelu u današnje vrijeme. Oni će se s probuđenom snagom i velikom usrdnošću osloniti na Boga da bi preplavili svijet Njegovom silom i poslali svjetlo Sunca Pravednosti do svih krajeva Zemlje. Bog će davati svoje blagoslove u ove posljednje dane u razmjeru s porastom bezbožnosti u svijetu ako Njegov narod prihvati taj neprocjenjivi dar i svaku svoju težnju poveže s Njim. (Letter 74a, 1897.)


Komentiraj