Rast u milosti počinje u domu

9. 02. 2014.

““Jahve, Bog, sunce je i štit: on daje milost i slavu. Ne uskraćuje Jahve dobara onima koji idu u nedužnosti.”“ (Psalam 84,12)

Ima mnogo onih koji ne rastu u milosti zato što ne njeguju vjeru u domu.
Članovi obitelji trebaju pokazati da trajno raspolažu silom koju primaju od Krista. Oni trebaju usavršavati svaku naviku i običaj, pokazujući tako da neprestano pred očima imaju spoznaju što znači biti kršćanin. (MS 140, 1897.)
Oni koji su kršćani u domu, bit će kršćani i u crkvi i u svijetu. (Signs, 17. veljače 1904.)
Božanska dobrota može uzrasti jedino u srcu koje se ustrajno priprema za dragocjeno sjeme istine. Trnje grijeha može rasti na svakom tlu; njemu nije potrebna njega; ali božanska dobrota mora se brižljivo gajiti. Čičak i trnje uvijek su gotovi da proklijaju; i zato se djelo čišćenja mora stalno obavljati. (Isusove usporedbe, str. 25,26)
Ono što karakter čini privlačnim u domu isto je ono što će ga učiniti privlačnim i u nebeskim stanovima. Ako ste pozvani da … budete svjetlo svijetu, onda vaše svjetlo treba blistati u vašem domu. Tu trebate pokazivati kršćanske vrline, trebate biti dostojni ljubavi, strpljivi, ljubazni, ali čvrsti. … Neprestano trebate težiti višoj kulturi uma i duše. … I kao ponizno Božje dijete koje uči u Kristovoj školi, stalno usavršavajte svoje sposobnosti da biste obavili najsavršenije, najtemeljnije djelo u domu, svojim primjerom kao i svojim riječima. … Neka svjetlo nebeske milosti obasja vaš karakter tako da postane svjetlo u vašem domu. (RH, 15. rujna 1891.)
Mjera vašeg kršćanstva određuje se karakterom života u vašem domu. Kristova milost osposobljava čovjeka koji je primi da od doma stvori sretno mjesto, puno mira i spokoja. (Signs, 14. listopada 1892.)

Leave a Comment