Jutarnji stih

Rasvjetljava Pismo

“A nama je to Bog objavio po Duhu. Jer Duh sve ispituje, čak i dubine Božje.” (1. Korinćanima 2,10)

Bog je svoju istinu htio priopćiti svijetu preko ljudskih oruđa i On ih je sâm, svojim Svetim Duhom, opremio i pripremio da izvrše to djelo. On je upravljao umom u izboru onoga što trebaju reći i onoga što će napisati. To je blago povjereno “zemljanim posudama”, ali je ipak nebeskog podrijetla. Svjedočanstvo je preneseno nesavršenim izrazom ljudskog jezika, pa ipak je to Božje svjedočanstvo, a ponizno Božje dijete ispunjeno vjerom vidi u njemu slavu božanske snage, punu milosti i istine.
Bog je u svojoj Riječi predao ljudima znanje potrebno za spasenje. Sveta pisma treba primiti kao pouzdanu i nepogrešivu objavu Njegove volje. Ona su mjerilo karaktera, objava nauka i sredstvo za ispitivanje iskustva. … Ali činjenica da je Bog čovjeku otkrio svoju volju u pisanoj Riječi ne isključuje potrebu za stalnom prisutnošću i vodstvom Svetoga Duha. Naprotiv, naš je Spasitelj obećao svojim učenicima Svetoga Duha, koji će Njegovu riječ otkriti svojim slugama te rasvijetliti i primijeniti njezino učenje. (Velika borba, str. 8)
Oni koji kopaju ispod površine, otkrivaju skrivene dragulje istine. Sveti Duh pomaže iskrenom istraživaču. On rasvjetljava Riječ, upisuje Istinu u misli dajući joj novo, svježe značenje. Srce istraživača ispunjava se mirom i radošću koje nikada dotada nije osjećao. On kao nikada prije shvaća koliko je istina dragocjena. Novo, nebesko svjetlo obasjava Riječ i ona blista kao da je svako njezino slovo presvučeno zlatom. Sam Bog progovara srcu i umu, udahnjujući Riječi duh i život. (2SM 39)
Sveti Duh usađuje Kristovu milost u srca mnogih plemenitih tražilaca istine, budeći u njima sklonosti koje su protivne njihovoj naravi, protivne njihovoj ranijoj naobrazbi. “Svjetlo istinito, koje rasvjetljuje svakoga čovjeka” (Ivan 1,9), obasjava i njihovu dušu; i to Svjetlo, ako mu se budu pokorili, povest će njihove korake prema Božjem kraljevstvu. (Izraelski proroci i kraljevi, str. 239)


Komentiraj