Jutarnji stih

Rješenje za svaku teškoću

“Kako li ćemo mi umaći zanemarimo li toliko spasenje? Spasenje o kojem je najprije počeo govoriti Gospodin, potvrdili nam ga oni koji su čuli.” (Hebrejima 2,3 — Varaždinska Biblija)
Božanski Autor spasenja nije ostavio ništa nedovršeno u planu; svaka njegova faza je savršena. Grijeh čitavog svijeta stavljen je na Isusa i Božanstvo je u Isusu dalo svoju najveću dragocjenost čovječanstvu koje pati da bi čitav svijet mogao dobiti oprost vjerom u Zamjenu. Ni najkrivlji se ne moraju plašiti da im Bog neće oprostiti, jer zbog učinkovitosti božanske žrtve kazna koja slijedi po Zakonu bit će povučena. Preko Krista grešnik se može vratiti savezu s Bogom. Kako je plan otkupljenja divan u svojoj jednostavnosti i potpunosti! On ne samo što osigurava potpuni oprost grešniku, nego i obnovu prijestupnika praveći mu put kojim može biti prihvaćen kao Božji sin. Poslušnošću on može imati ljubav, mir i radost. Njegova vjera može ga ujediniti u njegovoj slabosti s Kristom, izvorom božanske snage, i zahvaljujući Kristovim zaslugama, on može steći Božje odobravanje jer je Krist zadovoljio zahtjeve Zakona i udijelio svoju pravednost duši koja se kaje i vjeruje. … Kakvu ljubav, kakvu divnu ljubav je pokazao Sin Božji! … Krist uzima grešnika s najnižeg stupnja poniženja i čisti ga, mijenja i oplemenjuje. Kad gleda Isusa onakvog kakav jest, grešnik se mijenja i uzdiže do vrhunca dostojanstva, čak dotle da može sjesti s Kristom na Njegovo prijestolje. Plan otkupljenja daje rješenje za svaku teškoću i za svaku potrebu duše. Da je manjkav na bilo koji način, grešnik bi mogao pronaći neki izgovor kojim bi se branio za zanemarivanje njegovih uvjeta, ali vječni Bog znao je svaku ljudsku potrebu i osigurao je mnoštvo zaliha da udovolje svakoj potrebi. … Stoga, što će grešnik moći reći u veliki dan konačnog suda zašto nije obratio pozornost, najveću i najiskreniju, spasenju koje mu je bilo ponuđeno? (Review and Herald, 10. ožujka 1891.)


Komentiraj