Jutarnji stih

Samo za jednog čovjeka

““Anđeo Gospodnji reče Filipu: ‘Ustani i idi prema jugu, na put koji se spušta iz Jeruzalema u Gazu. On je pust.’ Filip ustade i ode.”“ (Djela 8,26.27)

Obratite pozornost na to koliko je truda uloženo samo za jednog čovjeka, Etiopljanina. (8T 57)
Ovaj je Etiopljanin bio poštovan i vrlo utjecajan čovjek. Bog je vidio da će, kad se obrati, drugima prenijeti primljeno svjetlo i izvršiti snažan utjecaj u prilog Evanđelju. Božji anđeli okružili su ovog tražitelja istine i on se osjetio privučenim Spasitelju. Djelovanjem Svetoga Duha Gospodin ga je doveo u vezu s Onim koji ga je mogao povesti do svjetla.
Filip je dobio uputu da priđe Etiopljaninu i da mu objasni proročanstvo koje je čitao. ““Hajde”“, rekao je Sveti Duh, ““i primakni se tim kolima!”“ … Čovjeku je srce gorjelo od zanimanja dok je slušao objašnjenje Pisma, i kad je učenik završio, bio je spreman prihvatiti ponuđeno svjetlo. Nije svoj svjetovni položaj iskoristio kao izgovor da odbije Evanđelje. …
Ovaj je Etiopljanin predstavnik brojnog staleža koji trebaju podučiti misionari kao što je bio Filip — ljudi koji će čuti Božji glas i poći tamo kamo ih On šalje. Ima mnogo onih koji čitaju Sveto pismo a ne mogu razumjeti njegovo pravo značenje. Po svemu svijetu muškarci i žene s čežnjom gledaju prema Nebu. Molitve, suze i molbe uzdižu se iz duša koje čeznu za svjetlom, milošću i Svetim Duhom. Mnogi su na rubu kraljevstva; samo čekaju da budu prigrljeni.
Anđeo je vodio Filipa onomu tko je tražio svjetlo i bio spreman prihvatiti Evanđelje; anđeli će i danas voditi korake onih radnika koji će Svetom Duhu dopustiti da posveti njihov jezik, a njihovo srce očisti i oplemeni. (Djela apostolska, str. 68.69)
Onaj koji je Filipa poslao etiopskom vijećniku, Petra rimskom stotniku i malu izraelsku djevojčicu u pomoć Naamanu —vojskovođi aramejskog kralja, šalje i danas muškarce, žene i mlade kao svoje predstavnike onima kojima je potrebna božanska pomoć i vodstvo. (Put u bolji život, str. 299,300)


Komentiraj