Jutarnji stih

Samo zbog jednog čovjeka

“Anđeo Gospodnji reče Filipu: ‘Ustani i idi prema jugu, na put koji se spušta iz Jeruzalema u Gazu. On je pust.’ Filip ustade i ode.” (Djela 8,26.27)
“Zapazite koliko je napora uloženo samo zbog jednog čovjeka, Etiopljanina.” (Testimonies for the Church, sv. 8, str. 57) “Ovaj je Etiopljanin bio poštovan i vrlo utjecajan čovjek. Bog je vidio da će, kad se obrati, drugima prenijeti primljeno svjetlo i izvršiti snažan utjecaj u prilog Evanđelju. Božji anđeli okružili su ovog tražitelja istine i on se osjetio privučenim Spasitelju. Djelovanjem Duha Svetoga Gospodin ga je doveo u vezu s Onim koji ga je mogao povesti do svjetla. Filip je dobio uputu da priđe Eitopljaninu i da mu objasni proročanstvo koje je čitao. ‘Hajde’, rekao je Duh, ‘i primakni se tim kolima!’ … Čovjeku je srce gorjelo od zanimanja dok je slušao objašnjenje Pisma i kad je učenik završio, bio je spreman prihvatiti ponuđeno svjetlo. Nije svoj svjetovni položaj iskoristio kao izgovor da odbije Evanđelje. … Ovaj je Etiopljanin predstavnik brojnog staleža koji trebaju podučiti misionari kao što je bio Filip — ljudi koji će čuti Božji glas i poći tamo kamo ih On šalje. Ima mnogo onih koji čitaju Sveto pismo a ne mogu razumjeti njegovo pravo značenje. Po svemu svijetu muškarci i žene s čežnjom gledaju prema Nebu. Molitve, suze i molbe uzdižu se iz duša koje čeznu za svjetlom, milošću i Duhom Svetim. Mnogi su na granici kraljevstva; samo čekaju da budu primljeni. Anđeo je vodio Filipa onomu tko je tražio svjetlo i bio spreman prihvatiti Evanđelje; anđeli će i danas voditi korake onih radnika koji će Duhu Svetom dopustiti da posveti njihov jezik, a njihovo srce očisti i oplemeni.” (Djela apostolska, str. 68,69) “Onaj koji je Filipa poslao etiopskom rizničaru, Petra rimskom stotniku i malu izraelsku djevojčicu u pomoć Naamanu, vojskovođi aramejskog kralja, šalje danas muškarce, žene i mlade kao svoje predstavnike onima kojima je potrebna božanska pomoć i vodstvo.” (Služba liječenja, str. 299,300)


Komentiraj