Sav sud pripada Sinu

30. 11. 2011.

“Jer kao što Otac ima život u sebi, tako je i Sinu dao da ima život u sebi. Dao mu je i vlast da sudi, jer je Sin Čovječji.” (Ivan 5,26.27)

Otac je svojemu Sinu prepustio sav sud. Krist će proglasiti nagradu za odanost. “Jer Otac ne sudi nikomu, već je sav sud dao Sinu. Dao mu je i vlast da sudi, jer je Sin Čovječji.” (Ivan 5,22.27) Krist je prihvatio ljudsku narav i proživio čist, posvećen život na ovoj Zemlji. Zbog toga je imenovan Sucem. Onaj koji zauzima položaj Suca je Bog u ljudskom tijelu. Kakve li radosti kad u Njemu prepoznamo našega Učitelja i Otkupitelja koji još uvijek nosi ožiljke raspeća kroz koje sjaje zrake slave, dajući tako posebnu vrijednost krunama koje otkupljeni primaju iz Njegovih ruku, onih istih ruku ispruženih u blagoslovu nad Njegovim učenicima tijekom Njegovog uzašašća. Isti glas koji je rekao: “Ja sam s vama u sve vrijeme do svršetka svijeta” (Matej 28,20), nudi Njegovim otkupljenicima dobrodošlicu u Božju nazočnost. Onaj koji je dao svoj dragocjen život za njih, koji je svojom milošću pokrenuo njihova srca da se pokaju, koji je u njima probudio potrebu za pokajanjem, prima ih sada u svoju radost. Oh, kako Ga samo ljube! Ostvarenje njihovih nada je beskonačno većih razmjera od njihovih očekivanja. Njihova radost je potpuna i oni uzimaju svoje blistave krune i stavljaju ih pred noge svojega Otkupitelja.

Sud će se provoditi u skladu s pravilima koja je dao Bog. Svim ljudima bit će suđeno prema Zakonu koji su bili pozvani poštivati, ali koji su mnogi odbili. Tijekom probe svakog pojedinog karaktera, svaki će pojedinac pronaći svoje mjesto u jednoj od dvije skupine. Ili će biti posvećen Gospodinu kroz poslušnost Njegovom Zakonu, ili će biti obojen grijehom kroz prijestupe. On će staviti ovce sebi zdesna, a jarce slijeva. Tada će muškarci i žene vidjeti kako je njihov način djelovanja odlučio njihovu sudbinu. (Review and Herald, 18. lipnja 1901.)

Kristu je povjereno suđenje svim ljudima zato što je On kao Sin Božji postao i Sin Čovječji. Ništa se ne može zbiti niti učiniti a da On ne zna. Ma koliko da je duhovni otpadnik bio visok po rangu i velik po moći, Onaj tko je viši i veći od njega uzeo je na sebe grijeh cijelog svijeta. On je beskonačan u pravednosti, u dobroti i u istini. On ima moć da se odupre “poglavarstvima i vlastima i upraviteljima tame ovoga svijeta i duhovima pakosti ispod neba”. Naoružan i opremljen kao Vojvoda Gospodina nad vojskama, On dolazi na poprište borbe da obrani svoj narod. Svojom pravdom On pokriva sve koji Ga ljube i koji se u vjeri oslanjaju na Njega. Kao vrhovni Zapovjednik nebeskih vojski, On dovodi mnoštvo anđela da kao ognjeni zid stoje oko pripadnika Njegovog naroda. Jedino On može suditi o njihovoj pravednosti, jer ih je On stvorio i otkupio uz neizmjerno visoku cijenu. On će se postarati da poslušnost Božjim zapovijedima bude nagrađena. (The SDA Bible Commentary, Ellen G. White Comments, sv. 5, str. 1134)

Leave a Comment