Adventpress

Seminar ADRA-e o samarićanstvu

sdr

U nedjelju, 9. veljače 2020., u prostoru crkve Zagreb Novi u Bauerovoj 2 održan je edukacijski i motivacijski susret o samarićanstvu za zainteresirane vjernike i službenike adventističkih crkava u Zagrebu i okolici.

Ovaj skup upriličila je ADRA na čelu s ravnateljicom Slavicom Marčeta i njezinom suradnicom Dubravkom Ančić, a sve pod pokroviteljstvom Hrvatske konferencije Kršćanske adventističke crkve. Okupljeni su imali prilike čuti informacije o novim zakonskim okvirima za humanitarno djelovanje u Republici Hrvatskoj. Dobili su upute kako djelovati na tom području, u skladu sa zakonom, ali i ponudu podrške i pomoći za ispunjavanje novog zakonskog ustroja valjanom dokumentacijom. Voditeljice ovog seminara, Slavica i Dubravka, istaknule su kako u novonastalim okolnostima postoje i nove korisne zakonske mogućnosti koje mogu naše humanitarne projekte nadopuniti određenim novčanim sredstvima, ukoliko se pravilno raspišu i vode.

Predstavljeni su tekući i novi projekti ADRA-e kao poticaji za djelovanje samarićanstva na razini mjesnih crkava. Jedan od zvučnijih novih slogana ADRA-e je: ADRAnalin, predstavljen kao novi “hormon sreće” koji se stvara i širi kad za ljude oko sebe koji su u određenoj potrebi učinimo nešto dobro i lijepo.
Razmjenjujući iskustva okupljeni su iznijeli i nove prijedloge za kreativno, zanimljivo i korisno djelovanje u društvu u kojem žele biti primjer i blagoslov. Razgovaralo se i o problemima koji postoje i umanjuju mogućnosti za šire djelovanje. Jedan od najvećih nedostataka je manjak volontera ili dragovoljaca. Zbog toga se planira motivirati i pozvati na uključivanje u samarićansko djelovanje i različite humanitarne projekte što veći broj ljudi koji u srcu osjećaju poziv da učine nešto dobro za svoje bližnje.

Upravo o tom našem ljudskom srcu, i o tome što ono slijedi ili što i tko ga vodi, govorio je na početku skupa pastor Darko Kovačević u duhovnoj poruci.

Svi nazočni razišli su se ohrabreni i nadahnuti da učine više i bolje te da potaknu i druge na samarićanstvo, koje u svojoj biti znači djelovanje iz sućuti i želje za pomaganjem bližnjima u različitim potrebama, na što nas ponajprije potiče naš najveći Uzor — Isus Krist.

Darko Kovačević

Podijeli