Sigurna pobjeda

7. 09. 2014.

““Koji je sam sebe predao za naše grijehe da nas izbavi od sadašnjega pokvarenog svijeta, u skladu s voljom Boga, Oca našega!”“ (Galaćanima 1,4)

Davši svoj život za život svijeta, Krist je premostio jaz koji je načinio grijeh i Zemlju prokletu grijehom pridružio kao osvojenu pokrajinu ostalom nebeskom svemiru. Bog je izabrao da ovaj svijet bude pozornica djelovanja moćnih djela Njegove milosti. I dok je osuđujuća presuda nad njim zbog pobune njezinih stanovnika bila obustavljena, dok su se nagomilavali oblaci gnjeva zbog prijestupa Božjeg zakona, na Nebu se čuo tajanstveni glas: ““Evo dolazim! … Bože moj … vršim volju tvoju.”“ (Psalam 40,7.8) Naša Zamjena i Jamac došao je s Neba izjavljujući da je donio sa sobom veliki i neprocjenjivi dar vječnog života. Oprost se nudi svima koji će se vratiti svojoj vjernosti Božjem zakonu. Ali ima i onih koji odbijaju prihvatiti ““ovako govori Gospodin”“. Oni ne uvažavaju i ne poštuju Njegov Zakon. Ustanovljavaju stroge ljudske propise nasuprot jasnom ““ovako govori Gospodin”“ i tako pravilom i svojim primjerom navode muškarce, žene i djecu na grijeh. Oni uzdižu ljudske propise iznad božanskog Zakona. Ipak su Božja osuda i gnjev zadržani da se ne izliju na neposlušne. Oblaci Božje pravde se sakupljaju. Materijal razaranja nagomilavao se godinama a otpadništvo, pobuna i nevjerstvo prema Bogu stalno se i dalje povećavaju. Ostatak Božjeg naroda koji vrši Njegove zapovijedi, razumjet će riječi koje je izgovorio Daniel: ““Mnogi će se očistiti, ubijeliti i prokušati; a bezbožnici će i dalje biti bezbožni; bezbožnici se neće urazumjeti, a umnici će razumjeti.”“ (Daniel 12,10)
Sotona je proglasio ovaj svijet svojim teritorijem. Tu je njegovo sjedište i on drži u pokornosti sve koji odbijaju vršiti Božje zapovijedi i jasno ““ovako govori Gospodin”“. Svi takvi stoje pod neprijateljevom zastavom zato što postoje samo dvije skupine stanovnika svijeta. Svi se svrstavaju ili pod zastavu poslušnih ili pod zastavu neposlušnih.
Isus sada šalje svoju poruku palom svijetu. On s radošću uzima naizgled beznadan materijal, one preko kojih je djelovao Sotona, i čini ih podanicima svoje milosti. Raduje se da ih izbavi od gnjeva koji će pasti na neposlušne. (MS 41, 16. ožujka 1898.)

Leave a Comment