Jutarnji stih

Sjetva i žetva

“Ne varajte se: Bog se ne da ismjehivati! Što tko sije, to će i žeti: tko sije u svoje tijelo, iz tijela će žeti propast, a tko sije u duh, iz duha će žeti život vječni.” (Galaćanima 6,7.8)
Što znači sijati u tijelo? To znači slijediti želje i nagone koji su prirodni našem srcu. Kakvo god bilo naše zanimanje, ako služimo sebi umjesto Bogu, mi sijemo u tijelo. Kršćanski život je život samoodricanja i nošenja križa. Mi trebamo podnositi teškoće kao dobri vojnici Isusa Krista. … Ne možemo se pitati: “Što je za naše zadovoljstvo?”, nego samo: “Koja nam je zapovijed upućena?” Nitko ne gleda na život vojnika kao na život ugađanja sebi i zadovoljstva. Mi smo danas na bojnom polju i dvije velike sile stalno se natječu za mjesto gospodara. … Što vi sijete u svojem svakidašnjem životu? Sijete li u tijelo? Mislite li samo na svoje zadovoljstvo, svoju udobnost? Sijete li ponositost, taštinu i ambicije? … Preklinjem vas da sijete u Duhu. Svaka kušnja kojoj odolite dat će vam silu da sijete u Duhu kada drugi put dođe vrijeme kušnje. (Review and Herald, 5. svibnja 1891.) Ako sijete vjeru i zalijevate je poslušnošću Kristu, vi ćete požeti vjeru i silu za buduću poslušnost. Ako ste blagoslov drugima, Bog će vas blagosloviti. … Radost koju dajemo drugima vratit će se nama, jer kako sijemo, tako ćemo i požeti. Dano je mnoštvo rješenja da svi koji žele živjeti pobožnim životom imaju milost i snagu u Isusu, našem božanskom Otkupitelju. Kršćanski život ne treba biti pun tereta i briga, iako se križ mora uzeti i breme ponijeti; jer Božji sluge trebaju crpsti mir i snagu iz Izvora snage i čineći tako, pronaći će život pun sreće i mira. … Cjelokupno biće mora se posvetiti Bogu jer naš dragocjeni Spasitelj nikad ne boravi u podijeljenom srcu. Naše sklonosti i želje moraju biti pod nadzorom Božjeg Duha i tada ćemo primiti snagu za dobru borbu vjere. Svakog dana trebali bismo pitati: Koju je zapovijed izdao Kapetan? (Isto)


Komentiraj