Jutarnji stih

Sklad

„Blago mirotvorcima, jer će se zvati sinovi Božji!“ (Matej 5,9)

Oni koji su bacili pogled na savršenstvo Kristovog karaktera bit će ispunjeni čežnjom da postanu slični Njemu. Oni će željeti biti mirotvorci i primiti blagoslov koji je Krist obećao onima koji grade mir. …

Neprijatelj svake pravednosti pokušat će vas povesti smjerom koji je potpuno suprotan smjeru kojim trebaju ići mirotvorci. Oni koji vole neslogu i sukobe, nagovarat će vas da sudjelujete zajedno s njima u započinjanju sukoba. Oni će vas navoditi da mislite da ste u nekom bratu ili sestri vidjeli nešto loše, pokrenut će vas da govorite drugima o tome iako vam je Krist naredio da pođete k svojem bratu i ukažete mu na njegovu pogrešku  „nasamo“ (Matej 18,15). Kojeg ćete vođu poslušati? Nepreporođenom srcu nije svojstveno da postupa otvoreno i vjerno prema drugima. Lakše mu je da pogrešku svojeg brata kaže nekome drugome nego njemu samome, iako vašu optužbu treba čuti samo njegovo uho. … Blagoslovljeni su oni koji rade u skladu s Bogom, koji su Kristovi suradnici. Milost koju nam daje Božji Duh je kao izvor života duši i ona će osvježiti one koji dolaze u vezu s mirotvorcem. …

Važno je shvatiti da će duh koji njegujemo sada, djela koja činimo sada, svjedočiti o našoj osposobljenosti ili neosposobljenosti za budući život. Mi smo sada na ispitu i treba se vidjeti hoćemo li ispuniti Gospodnju molitvu i ispunjavati Božju volju na Zemlji onako kako se ona ispunjava na Nebu. Oni koji ispunjavaju Sotonine planove pa ranjavaju i ožalošćuju duše svojim ponašanjem, pokazuju da nisu Kristova djeca. …

Bilo bi najbolje kada bi svatko od nas činio ono što je pravo zato što je pravo, i na taj način stvarao oko sebe ozračje mira. Tada nećemo stati na stranu Sotoninih oruđa niti se ispunjavati njihovim duhom ponavljajući njihove riječi optužbe i ukora protiv onih koji nastoje biti poslušni Gospodnjim zapovijedima. Mi se ne bismo smjeli povezivati s neprijateljem duša i pomagati mu u buđenju sumnji i sukoba i tako navoditi duše koje vole Boga da padnu u kušnju da učine zlo. (Signs of the Times, 10. listopada 1895.)


Komentiraj