Jutarnji stih

Skupa pogreška

Otkrih ovo: Bog je stvorio čovjeka jednostavnim, a on snuje nebrojene spletke.” (Propovjednik 7,29)

Knjiga Postanka iznosi sasvim određen izvještaj o životu čitavog društva i pojedinaca, a u tom izvještaju nemamo nijedan podatak da je neko dijete rođeno slijepo, gluho, sakato, izobličeno ili maloumno. Ne postoji, na primjer, nijedan zapis o prirodnoj smrti u ranom djetinjstvu, mladosti ili na početku odrasle dobi. Nema izvještaja o muškarcima i ženama umrlim od bolesti. Osmrtnice u knjizi Postanka izgledaju ovako: ““Adam poživje u svemu devet stotina i trideset godina. Potom umrije.”“ (Postanak 5,5) ““Šet poživje u svemu devet stotina i dvanaest godina. Potom umrije.”“ (Postanak 5,8) …
Bog je obdario čovjeka s tako velikom životnom silom da se mogao odupirati nagomilavanju bolesti proizišlih iz posljedica iskvarenih navika i da traje već šest tisuća godina. Ta činjenica sama po sebi dovoljan je dokaz o snazi i električnim strujanjima kojima je Bog obdario čovjeka pri stvaranju. … Da Adam prigodom stvaranja nije bio obdaren s dvadeset puta većom životnom snagom od one koju ljudi imaju sada, ljudski rod sa svojim sadašnjim navikama života u suprotnosti s prirodnim zakonima već bi izumro. … Bog nije stvorio ljudski rod u njegovom sadašnjem slabom stanju. To stanje nije djelo Providnosti, već djelo čovjeka; ono je izazvano pogrešnim navikama i zloupotrebama, kršenjem zakona koje je Bog uspostavio da vladaju čovjekovim postojanjem. (3T 138,139)
Bog je stvorio čovjeka sebi na slavu, da bi nakon ispita i kušnji ljudska obitelj mogla postati jedno s nebeskom obitelji ako bi se pokazala poslušna svakoj Njegovoj riječi. (1BC 1082)
Evi se činilo da je neposlušnost Bogu, kušanje ploda sa zabranjenog drveta nevažna stvar, kao i navođenje svog supruga na grijeh, ali njihov je grijeh otvorio rane jada u svijetu. Tko u trenutku kušnje može znati strašne posljedice koje će doći kao rezultat jednog pogrešnog koraka? (Patrijarsi i proroci, str. 40)


Komentiraj