Jutarnji stih

Slavne mogućnosti pred nama

“Jer ovo mišljenje treba da je u vama, kakvo je u Kristu Isusu.” (Filipljanima 2,5 — Šarić)
Kako su slavne mogućnosti koje su postavljene pred palu vrstu! Preko svojeg Sina, Bog je otkrio izvrsnost koju čovjek može dostići. Zahvaljujući Kristovim zaslugama čovjek se uzdiže iznad svojeg palog stanja, pročišćava se i postaje dragocjeniji od čistog ofirskog zlata. On ima mogućnost postati prijatelj anđelima u slavi i odražavati obličje Isusa Krista. … Ipak, kako rijetko shvaća koje bi visine mogao dostići kad bi dopustio Bogu da upravlja svakim njegovim korakom! Bog dopušta svakom ljudskom biću da razvija svoju osobnost. On ne želi da bilo tko zaokupi svoj um umom drugog smrtnika. Oni koji žele promijeniti svoj um i karakter ne trebaju gledati na čovjeka, nego na božanski Uzor. Bog upućuje poziv: “Jer ovo mišljenje treba da je u vama, kakvo je u Kristu Isusu.” Putem obraćenja i promjene, ljudi trebaju primiti Kristov um. Svatko treba stati pred Boga sa svojom vjerom i iskustvom znajući da se Krist, nada slave, nastanio u njemu. … Kao primjer imamo Onoga koji je sve i u svemu, Glavni među deset tisuća, Onaj koji nema premca. On je milostivo prilagodio svoj život da bi ga svi mogli oponašati. U Kristu su bili ujedinjeni bogatstvo i siromaštvo; veličanstvo i poniženje; neograničena sila i krotkost i skromnost, a te će se vrline ogledati u svakoj duši koja Ga prima. … O, kad bismo u potpunosti cijenili čast koju nam Krist daje! Dok uzimamo Njegov jaram i učimo o Njemu, mi postajemo poput Njega u težnjama, krotkosti i poniznosti, u karakteru, i ujedinjujemo se s Njim u davanju hvale, časti i slave Bogu kao vrhovnom poglavaru. Oni koji dosegnu najveće prednosti u ovom životu, dobit će vječnu nagradu u životu koji dolazi. Ako budemo vjerni, pridružit ćemo se nebeskim zborovima u pjevanju slatkih, skladnih pjesama hvale Bogu i Janjetu. (Signs of the Times, 3. rujna 1902.)


Komentiraj