Jutarnji stih

Snaga da poslušamo

“Bog je, naime, onaj koji proizvodi u vama i htijenje i djelovanje da mu se možete svidjeti.” (Filipljanima 2,13)

Milost Božja u Kristu temelj je kršćanske vjere, a ta će se milost otkriti u poslušnosti. (Velika borba, str. 203)
Krist je Otkupitelj pun samilosti i sažaljenja. Njegovom snagom koja ih održava, ljudi postaju dovoljno snažni da se odupru kušnji. Kada osvjedočeni grešnik sagleda svoj grijeh, grijeh mu postaje beskrajno grešan. … On uviđa da mora svladati svoje mane, svoje prohtjeve i sklonosti pokoriti Božjoj volji. … Pokajavši se zbog svojeg kršenja Božjeg zakona, on iskreno nastoji svladati grijeh. Nastoji pokazati silu Kristove milosti i dolazi u neposredni dodir sa Spasiteljem. Krist mu je stalno pred očima. Moleći se, vjerujući, primajući blagoslove koji su mu potrebni, sve se više približava mjerilima koja mu je Bog postavio.
Nove vrline pojavljuju se u njegovom karakteru dok se odriče sebe i podiže svoj križ idući za Kristom kamo god ga On vodi. On ljubi Gospodina Isusa svim svojim srcem, a Krist postaje njegova mudrost, njegova pravednost, njegovo posvećenje i njegovo otkupljenje. …
Čudotvorna sila Kristove milosti otkriva se stvaranjem novog srca u čovjeku, uzvišenijeg života, svetijeg oduševljenja. Bog kaže: “Dat ću vam novo srce!” (Ezekiel 36,26) Zar to obnovljenje čovjeka nije najveće čudo koje se može učiniti? Što sve ljudsko oruđe ne može ostvariti kada se vjerom uhvati za božansku snagu? (9T 151,152)
Ljudski napori ne vrijede ništa bez božanske snage; a bez ljudskog nastojanja ni božanski napori kod mnogih ništa ne postižu. Da bismo dobili božansku milost, moramo obaviti svoj dio. Njegova je milost određena da u nama “proizvodi i htijenje i djelovanje”, ali nikada nije zamjena za naše napore. … Oni koji hode putom poslušnosti, sretat će se s mnogim preprekama. Snažni, potajni utjecaji možda će ih vezivati uz svijet, ali Gospodin je sposoban da onemogući svaku silu koja pokušava pobijediti Njegove izabranike; u Njegovoj snazi oni mogu svladati svaku kušnju, pobijediti svaku teškoću. (Izraelski proroci i kraljevi, str. 308)


Komentiraj