Jutarnji stih

Snaga tiskanih stranica

“Tako se riječ koja iz mojih usta izlazi ne vraća k meni bez ploda, nego čini ono što sam htio i obistinjuje ono zbog čega je poslah.” (Izaija 55,11)

Tijekom ljeta 2010. radio sam kao student literarni evanđelist u Akuri u Nigeriji. Za vrijeme kolportaže prodao sam knjigu Health Power (Snaga zdravlja) gospođi Bello u Školi za medicinske sestre. Nakon godinu dana, vratio sam se kolportirati u Akuru tijekom ljeta 2011., pa sam odlučio obići svoje kupce od prethodne godine uključujući i gospođu Bello.
Kad sam se pojavio na njezinim vratima, povikala je od radosti: “Gospodine Kolawole, na tiskanim stranicama knjiga koje sam kupila od vas ima mnogo životne snage, osobito u onoj s naslovom Health Power. Potpuno je promijenila moje zdravstvene navike i pomogla mi da kontroliram svoju težinu bez stresa. Iako sam po zanimanju medicinska sestra, nisam našla nijednu tako snažnu knjigu kao što je vaša.”
Zatim je rekla: “Preporučila sam ovu knjigu mnogima i sada mi treba još više primjeraka!” Dodala je: “I moja majka je prešla na vegetarijansku prehranu propisanu u vašoj knjizi, a čak me je i supruga državnog guvernera molila da joj odam tajnu mojeg novog načina održavanja tjelesne težine.” Gospođa Bello je zatim kupila još jedan primjerak knjige Health Power, koju je namjeravala pokloniti guvernerovoj ženi. “Slavim Boga što vas je poslao mojoj obitelji”, zaključila je ozarenog lica.
Kakvo uzbudljivo iskustvo! Hvalim Gospodina što koristi mene, studenta, u obavljanju svojeg djela. Vjerujem u sljedeće nadahnute riječi: “Kad škola prestane s radom, bit će prilika za mnoge da iziđu u polje kao literarni evanđelisti. Vjeran kolporter pronalazi put u mnoge domove u kojima ostavlja dragocjeni materijal za čitanje koji sadrži istinu za ovo vrijeme.” (Colporteur Ministry, str. 31)
Pozivam svoje kolege studente da provedu školske praznike u kolportaži i odnesu ove predivne knjige u domove ljudi kojima je potrebno tjelesno i duhovno izlječenje. To je radosno iskustvo i poticaj! Postoji snaga u našim crkvenim publikacijama. Rad kolportera neće biti uzaludan; on će postići namjeru za koju ga je Bog odredio i duše će biti zadobivene za Božje kraljevstvo zahvaljujući radu s literaturom.
Adeleke Kolawole, Nigerija


Komentiraj