Jutarnji stih

Snaga za danas

““I tu ću trećinu kroz oganj provesti, pročistit ću ih kao što se pročišćuje srebro, iskušat ih kao što se srebro iskušava. I on će zazivati ime moje, a ja ću mu se odazvati i reći ću: ‘Moj je to narod!’ a on će reći: ‘Jahve je Bog moj!’”“ (Zaharija 13,9)

Na osnovi prolaska kroz kušnje Gospodin dokazuje snagu svoje djece. Je li srce bilo dovoljno jako da ga podnese? Je li savjest ostala neopterećena? Svjedoči li Duh našem duhu da smo djeca Božja? To Gospodin utvrđuje iskušavajući nas. U peći nevolje čisti nas od svake troske. Šalje nam kušnje ne da bi izazvao nepotrebnu bol, već da nas navede da gledamo u Njega, da ojača izdržljivost, da nas nauči da ćemo, ako se ne pobunimo, nego stavimo svoje povjerenje u Njega, vidjeti Njegovo spasenje. …
Kristova ljubav prema Njegovoj djeci je snažna isto kao što je i nježna. To je ljubav jača od smrti, zato što je On umro za nas. To je ljubav postojanija od ljubavi majke prema svojoj djeci. Majčina se ljubav može promijeniti, ali Kristova ljubav je nepromjenjiva. ““Siguran sam”“, kaže Pavao, ““da nas neće ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni visina, ni dubina, ni bilo koje drugo stvorenje moći rastaviti od ljubavi Božje, koja je u Kristu Isusu, Gospodinu našemu.”“ (Rimljanima 8,38.39)
U svakoj kušnji imamo veliku utjehu. Zar naš Spasitelj nije ganut osjećajem naše slabosti? Zar i On nije iskušan u svemu kao što smo mi? I zar nas nije pozvao da Mu donesemo sve svoje terete i brige? Zato se nemojmo osjećati jadno zbog opterećenja sutrašnjice. Hrabro i radosno nosimo današnji teret. Moramo imati današnje povjerenje i vjeru. Od nas se ne traži da živimo u nekim većim okvirima, nego u svakom novom danu kao u zasebnoj cjelini. Onaj koji nam daje snagu za danas, dat će nam i snagu za sutra. …
Ništa ne ranjava dušu kao oštre strelice nevjerovanja. Kada kušnja dođe, kao što će sigurno doći, ne brinite se niti se žalite. Tišina u duši čini Božji glas izrazitijim. ““Obradovaše se tišini.”“ (Psalam 107,30) Zapamtite da su ispod vas vječne ruke. ““Smiri se pred Jahvom i njemu se nadaj.”“ (Psalam 37,7) On vas vodi u luku iskustva u milosti. (ST, 5. studenoga 1902.)


Komentiraj