Sotonini planovi

19. 03. 2014.

““Budite trijezni i bdijte: vaš protivnik, đavao, obilazi kao ričući lav, tražeći koga da proždere!”“ (1. Petrova 5,8)

Nesigurno je osloniti se na osjećaje ili dojmove, jer su to nepouzdani vodiči. Božji zakon je jedino ispravno mjerilo svetosti. Karakter će biti prosuđivan po tom Zakonu. Kad bi tragalac spasenja postavio danas pitanje: ““Dobri Učitelju, što moram činiti da baštinim život vječni?”“ suvremeni učitelji posvećenja odgovorili bi: ““Samo vjeruj da te Isus spašava!”“ Međutim, kada je Kristu bilo postavljeno ovo pitanje, On je upitao: ““Što stoji … pisano u Zakonu? Što tamo čitaš?”“ i kad je tragalac odgovorio: ““Ljubi Gospodina Boga svoga … svim srcem svojim … a svoga bližnjega kao samoga sebe!”“ Isus mu je rekao: ““Pravo si odgovorio! To vrši pa ćeš živjeti!”“ (Luka 10,26-28) (RH, 5. listopada 1886.)
Samo priznanje vjere u Krista nema vrijednosti; jedino se računa ljubav pokazana u djelima. U očima Neba jedino ljubav daje vrijednost svakom djelu. …
U nebeskim knjigama otkrivena je skrivena sebičnost ljudi. … Žalostan je izvještaj što ga anđeli nose u Nebo. Razumna stvorenja, tobožnji Kristovi sljedbenici, zaokupljeni su stjecanjem zemaljskog blaga ili uživanjem u tjelesnim zadovoljstvima. Novac, vrijeme i snaga žrtvuju se zbog razmetanja i ugađanja sebi, a malo je trenutaka posvećenih molitvi, istraživanju Svetoga pisma, skrušenosti duše i ispovijedanju grijeha.
Sotona izmišlja bezbroj načina da zaokupi naš um, kako ne bi mogao biti zaokupljen upravo onim zanimanjem koje bismo trebali najbolje poznavati. Stari obmanjivač mrzi velike istine koje ističu žrtvu pomirnicu i svemoćnog Posrednika. On zna da što se njega tiče sve ovisi o tome da odvrati misli od Isusa i Njegove istine.
Oni koji budu dionici u prednostima Spasiteljeva posredovanja ne smiju dopustiti da ih išta odvrati od njihove dužnosti da privedu k savršenstvu svoju svetost u strahu Božjemu. (Velika borba, str. 385,386)

Leave a Comment