Jutarnji stih

Spiritizam i njegov kraj

„To su, naime, duhovi đavolski, koji čine znake, i izlaze kraljevima svega svijeta da ih skupe na boj za veliki dan Boga Svemoćnoga.“ (Otkrivenje 16,14 – Šarić) 

Velika sila koja prati spiritizam ima svoj izvor u velikom, vodećem buntovniku, Sotoni, đavoljem knezu. Zli anđeli su upravo njegovom vještinom uspjeli sebe predstaviti kao umrle i svojim licemjerjem navesti muškarce i žene na razgovor s đavolima. Oni koji razgovaraju s navodnim duhovima umrlih, razgovaraju s onima koji raspolažu pokvarenom, obeshrabrujućom silom kojom uništavaju ljudske umove. Krist je zapovjedio da nemamo nikakvo zajedništvo s vračevima i onima koji prizivaju poznate duhove. …

Godinama je spiritizam napredovao u snazi i postajao sve omiljeniji zastupajući određeni oblik vjere u Krista, tako da su i mnogi protestanti postali zaraženi tom tajnom bezakonja. Nije veliko čudo što su zavedeni jer uporno pristaju uz zabludu prema kojoj dah života, čim napusti čovjekovo tijelo, odmah odlazi ili na Nebo ili u pakao. Vlašću koju ova doktrina ima nad njima, pripremljen je put zavodničkom djelovanju kneza sile koja je u vjetru. …

Kako se Božji Duh bude sve više povlačio sa Zemlje, sve više će se pokazivati Sotonina moć. Znanjem koje je stekao dok je bio u Božjoj prisutnosti kao kerubin zaklanjač, sada podjarmljuje svoje podanike koji su pali sa svojeg visokog položaja. On će se poslužiti svakom sposobnošću svojega snažnog uma da pogrešno predstavi Boga i potakne pobunu protiv Isusa Krista, Zapovjednika Neba. U svojoj sinagogi on stavlja pod svoje žezlo i uvodi u svoje vijeće one ljude koje može uporabiti da unaprijedi služenje sebi. Nije ništa neobično da se u njegovoj laži nađu i profinjene i umne veličine u životu i karakteru onih koji su nadahnuti idejama palih anđela. Sotona nam može prenijeti znanstvene spoznaje i održati predavanje iz filozofije. On dobro poznaje povijest i upoznat je sa svjetovnom mudrošću. …

Sotona će se poslužiti svojim oruđima kako bi izvršio svoje đavolske zamisli i svladao svete Božje ljude. … Ipak, Božji narod može smireno promatrati cijelu ovu izložbu zla i doći do pobjedonosnog zaključka da budući da živi Krist, živjet ćemo i mi. … Savez zla bit će konačno uništen. (Signs of the Times, 28. svibnja 1894.)


Komentiraj