Jutarnji stih

Spremni za život s anđelima

“Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim da prinesete sebe kao žrtvu živu, svetu i ugodnu Bogu — kao svoje duhovno bogoštovlje.” (Rimljanima 12,1)

Mi uopće ne sumnjamo … da su doktrine kojih se danas držimo istina za ovo vrijeme i da se približavamo vremenu suda. Mi se pripremamo za susret s Onim koji će se, praćen povorkom svetih anđela, pojaviti na nebeskim oblacima da bi svojim vjernima i pravednima udijelio završni potez besmrtnosti. …
Mi prihvaćamo Božju istinu prema svojim različitim sposobnostima i kada dođemo pod utjecaj te istine, ona u nama obavlja djelo koje je nužno da bismo se moralno osposobili za kraljevstvo slave i druženje s nebeskim anđelima. Mi se sada nalazimo u Božjoj radionici. Mnogi među nama su kao grubo kamenje iz kamenoloma. Ali kada prihvatimo Božju istinu, njezin utjecaj djeluje na nas. Ona nas uzdiže i uklanja iz nas svaku nesavršenost i svaki grijeh, bez obzira na njihovu narav. Tako se pripremamo da ugledamo Kralja u svoj Njegovoj ljepoti i da se konačno sjedinimo s čistim nebeskim anđelima u kraljevstvu slave. Ovdje to djelo mora biti obavljeno u nama, ovdje se naše tijelo i naš duh moraju pripremiti za besmrtnost.
Mi se nalazimo u svijetu koji se protivi pravednosti i neporočnosti karaktera, koji se protivi rastu u milosti. Kamo god pogledamo, vidimo pokvarenost i nečistoću, izopačenost i grijeh. Koje djelo ovdje moramo obaviti da bismo mogli primiti besmrtnost? Mi moramo sačuvati svoje tijelo u svetosti, svoj duh u čistoći da bismo u ovim posljednjim danima mogli ostati neokaljani usred sve veće pokvarenosti koja postoji svuda oko nas. (2T 355,356)
Svjetlo jasno svijetli i nitko ne treba ostati u neznanju, jer je sam veliki Bog čovjekov učitelj. … On traži da se odlučno pokrene velika tema zdravstvene reforme i da se javnost pozove na duboko istraživanje; jer muškarci i žene ne mogu uza sve svoje grešne, nezdrave i štetne navike prepoznati svetu istinu kojom bi se mogli posvetiti, oplemeniti, uzdignuti i osposobiti za druženje s nebeskim anđelima u kraljevstvu slave. (3T 162)


Komentiraj