Jutarnji stih

Stalno upoznavati Boga

“Težimo da upoznamo Jahvu: k’o zora pouzdan mu dolazak.” (Hošea 6,3)

Krist je došao da ljudsku obitelj nauči putu spasenja, i On je taj put tako jasno pokazao da i malo dijete može ići njim. On je pozvao svoje učenike da ustraju u upoznavanju Gospodina; i dok iz dana u dan budu slijedili Njegovo vodstvo, naučit će da je “ko zora pouzdan mu dolazak”.
Promatrali ste izlazak Sunca i postupno nastajanje dana na Zemlji i na nebu. Malo-pomalo zora sviće, dok se najzad ne pojavi i Sunce; a onda svjetlo postaje sve jače i jače, dok konačno ne dostigne puni podnevni sjaj. To je prekrasna slika onoga što Bog želi učiniti za svoju djecu na području usavršavanja njihovog kršćanskog iskustva. Kad iz dana u dan budemo hodili u svjetlu koje nam je dao, u dragovoljnoj poslušnosti svim Njegovim zahtjevima, naše iskustvo jačat će i i postajati sve dublje, dok ne dostignemo punu visinu rasta muškaraca i žena u Isusu Kristu. …
Krist nije došao na Zemlju kao kralj da vlada narodima. Došao je kao skroman čovjek, da bude kušan, da svlada kušnja, da ustraje u spoznavanju Gospodina, kao što bismo trebali i mi činiti. Prilikom proučavanja Njegovog života saznat ćemo koliko će Bog preko Njega učiniti za svoju djecu. Naučit ćemo da naše nevolje, ma koliko bile velike, ne mogu nadmašiti one koje je Krist izdržao da bismo mi upoznali put, istinu i život. Usuglašavajući svoj život s Njegovim primjerom, trebamo pokazati da cijenimo žrtvu koju je prinio zbog nas. (MYP, str. 15,16)
Kao što se cvijet okreće prema suncu da bi mu blistave zrake pomogle u usavršavanju ljepote i simetrije, tako se i mi moramo okrenuti Suncu pravednosti da bi nas mogla obasjati nebeska svjetlost, da bi se naš karakter mogao razvijati po Kristovu uzoru. … Da biste živjeli svetim životom, vi ovisite o Kristu kao što loza ovisi o matičnom trsu da bi rasla i donosila rod. Odvojeni od Njega, nemate života. Nemate snage oduprijeti se kušnji ili rasti u milosti i svetosti. Nastavajući u Njemu, možete napredovati. Crpeći život od Njega, nećete se sušiti niti ostati bez roda. Bit ćete kao “stablo zasađeno pokraj voda tekućica.” (Psalam 1,3) (Put Kristu, str. 58,59)


Komentiraj