Jutarnji stih

Staza poslušnosti je put prema svetosti

“Mnogi će se očistiti, ubijeliti i prokušati; a bezbožnici će i dalje biti bezbožni; bezbožnici se neće urazumjeti, a umnici će razumjeti.” (Daniel 12,10)
Ovaj svijet je jedna velika pozornica. Glumci — stanovnici ovoga svijeta — pripremaju se za svoju ulogu u posljednjoj velikoj drami. Oni su izgubili Boga iz vida. Nema jedinstva u namjerama, osim kada se ljudi udružuju radi postizanja svojih ciljeva. Bog sve to promatra. Njegove će se namjere u vezi s Njegovim buntovnim podanicima ispuniti. Ovaj svijet nije predan u ljudske ruke, iako Bog dopušta silama zbrke i pometnje da vrše svoj utjecaj neko vrijeme. Sila odozdo radi sa svom zavodljivošću nepravednosti u onima koji su se povezali s tajnim društvima. Oni koji udovoljavaju želji za takvom vrstom udruživanja, provode u djelo planove neprijatelja i posljedice su neizbježne. Bezakonje je skoro dostiglo svoju granicu. Svijet je u stanju zbunjenosti i veliki strah uskoro će obuzeti ljudska bića. Kraj je vrlo blizu. Mi koji znamo istinu trebamo se pripremiti za ono što će se uskoro obrušiti na ovaj svijet kao zaprepašćujuće iznenađenje. … Zli su izabrali Sotonu za svojeg vođu i pod njegovom upravom koriste se čudesne sposobnosti uma za stvaranje sredstava za masovno uništenje. Bog je ljudskom umu dao veliku silu i obdario ljudska bića sposobnošću da obave značajno djelo protiv neprijatelja svake pravednosti i pokažu kakve se pobjede mogu zadobiti u sukobu sa zlom. … Međutim, kada se oni kojima je Bog povjerio posebne sposobnosti predaju u ruke neprijatelju, oni postaju sila za uništenje. Kada ljudi ne daju Bogu prvo, posljednje i najbolje u svemu, kada Mu se ne predaju da bi provodili Njegove namjere, Sotona zaposjeda i koristi u svojoj službi um koji bi, da se predao Bogu, mogao postići mnogo dobra. Pod njegovim vodstvom takvi čine zlo s velikom i izvanrednom silom. Božja namjera za njih bila je da rade na uzvišenijem području, da proniknu u Njegov um i na taj način steknu obrazovanje koje bi ih osposobilo za pravedna djela. Međutim, oni nisu stekli ništa od tog obrazovanja i zato su slabi i bespomoćni. Njihove sposobnosti ne vode ih u dobrom smjeru jer se nalaze pod vlašću neprijatelja. Put prema svetosti i Nebu nalazi se na stazi poslušnosti. “Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni.” (Ivan 3,16) (Letter 141, 1902.)


Komentiraj