"Što ćeš ti ovdje?"

27. 07. 2017.

“Ondje je ušao u neku spilju i prenoćio u njoj. I gle, eto k njemu riječi Jahvine: ‘Što ćeš ti ovdje, Ilija?’” (1. o kraljevima 19,9)
“Ilijino sklonište na gori Horebu, iako skriveno od ljudi, bilo je poznato Bogu; umorni i obeshrabreni prorok nije bio ostavljen da se sam bori sa silama tame koje su ga napadale. … Bog je svojega okušanog slugu suočio s pitanjem: ‘Što ćeš ti ovdje, Ilija?’ Ja sam te poslao na potok Kerit, a nakon toga udovici u Sarfatu. Ja sam ti zapovjedio da se vratiš u Izrael i da staneš pred idolopokloničke svećenike na Karmelu, ja sam te opasao snagom da vodiš kraljevu kočiju sve do vrata Jizreela. Ali tko te je poslao da bezglavo bježiš u pustinju? Kakvoga posla imaš ovdje? … Mnogo toga ovisi o neprestanom zalaganju onih koji su odani i vjerni, i upravo zato Sotona ulaže krajnje napore da onemogući ostvarenje božanske namjere preko poslušnih. Neke navodi da izgube iz vida svoje uzvišeno i sveto poslanje i da postanu zadovoljni užicima ovoga života. … Druge tjera da u obeshrabrenju napuste dužnosti bojeći se protivljenja ili progonstva. … Svakom Božjem djetetu čiji je glas neprijatelj duše uspio utišati, upućeno je pitanje: ‘Što ćeš ti ovdje?’ Ja sam ti zapovjedio da ideš po cijelome svijetu i propovijedaš Evanđelje, da pripremiš ljude za dan Božji. Zašto si ovdje? … Obiteljima i pojedincima postavlja se pitanje: ‘Što ćeš ti ovdje?’ U mnogim crkvama ima obitelji koje su dobro podučene istinama Božje riječi, koje bi mogle proširiti područje svoga utjecaja kad bi se preselile u mjesta u kojima postoji potreba za službom koju su one sposobne obaviti. Bog poziva kršćanske obitelji da idu u mračna mjesta na Zemlji i da mudro i ustrajno rade za one koji su pokriveni duhovnim mrakom. … Da bi stekli položaje u svijetu, da bi proširili znanstvene spoznaje, ljudi su spremni otići u područja zahvaćena epidemijama i podnijeti teškoće i gubitke. Gdje su oni koji su spremni na iste žrtve da bi drugima govorili o Spasitelju?” (Izraelski proroci i kraljevi, str. 107—110)

Leave a Comment