Jutarnji stih

Što trebam činiti da se spasim?

„Niste vi mene izabrali, nego sam ja vas izabrao i odredio vas da idete i rodite rod i da vaš rod ostane, i da vam dadne Otac što god zamolite u moje ime.“ (Ivan 15,16)

Krist je stalno ukoravao farizeje zbog njihove samopravednosti. … Oni su bili veliki u očima Neba po prilikama koje su imali, po tome što su dobili Pismo, po poznavanju pravoga Boga, ali njihova srca nisu bila ispunjena zahvalnošću Bogu za veliku dobrotu koju je pokazao prema njima. Oni su bili ispunjeni duhovnom ohološću, a tema njihovog razmišljanja bili su oni sami – „ja, moji osjećaji, moje znanje, moji putovi“. Njihova dostignuća postala su mjerilo po kojemu su procjenjivali druge. …

Neka se svaki Kristov učenik upita u poniznosti uma: što trebam činiti da se spasim? Ako iskreno želimo razumjeti, razumjet ćemo. Isus nas ne voli i ne blagoslivlja zbog našeg bogatstva, našeg znanja, našeg visokog položaja, već zato što vjerujemo u Njega kao svojeg Spasitelja. Isus nas je ljubio dok smo još bili grešnici, ali pošto nas je izabrao, sam kaže da nas je odredio da idemo i donesemo rod. Treba li svaki pojedinac nešto učiniti? Svakako, svatko tko vuče u Kristovom jarmu mora nositi Njegovo breme, raditi kao što je On radio. … Život s Kristovom ljubavlju koja prašta u duši isto je tako i izvor vode koja teče u život vječni. Ako je izvor vode u srcu, onda će i cijeli život potvrđivati tu činjenicu i pokazat će se osvježavajuća Božja milost.

Pobožnost se ne sastoji samo u njegovanju radosnih osjećaja, svijesti da imaš prednosti i svjetlo, ushićenju i oduševljenju, trošenju sve energije na održavanje ravnoteže u kršćanskom životu iako ne činiš ništa za spasenje duša. Biti pobožan znači ispunjavati Kristove riječi, znači stajati kao vjeran stražar ne zato da zaradiš spasenje, već zato što si potpuno nezasluženo dobio nebeski dar. Biti pobožan znači ispunjavati Božji plan, surađivati s nebeskim silama. …

Ako se budemo trudili upoznati Gospodina, naš obzor će se proširiti. On neće biti ograničen na nas same. Mi ćemo se moliti Gospodinu da proširi naše razumijevanje kako bismo mogli razumjeti ne samo da je Isus Krist naša Zamjena i Jamstvo, već i da pripadamo Kristu kao Njegovo otkupljeno vlasništvo. Pavao kaže: „… jer ste kupljeni“ – a onda izvlači zaključak: „Proslavite, dakle, Boga svojim tijelom!“ (Signs of the Times, 17. prosinca 1894.)


Komentiraj