Jutarnji stih

Stupiti u Kristovu prisutnost

“Da, nekoć ste bili tama, ali ste sada svjetlo u Gospodinu. Živite kao djeca svjetla.” (Efežanima 5,8)
Što vi mislite o Kristu? Što On znači za vas osobno? Je li vaša vjera usredotočena na Njega kao vašeg Otkupitelja? Vjerujete li da vas On spašava od grijeha, da vam pripisuje svoju pravednost? “A ovo je taj sud: Svjetlost je došla na svijet, ali ljudi su više ljubili tamu nego svjetlost jer im djela bijahu zla.” (Ivan 3,19) Oni ne žele pristupiti k svjetlu iz straha da će njihova djela biti ukorena. To je stav koji mnogi zauzimaju. Njihova imena se nalaze u crkvenim knjigama. Oni obavljaju svoje dužnosti u crkvi, ali ne vole istinu. Zadovoljni su da stoje kraj vrata. Ne stupaju u Kristovu prisutnost da bi s Njim dijelili slavu kraljevskog življenja. Njihov karakter nije usklađen s istinom. Oni nemaju vjeru koja očituje svoju snagu ljubavlju i čisti dušu. Zli razgovori, zle misli, nepošteni postupci bacaju tamnu sjenku preko njihove staze. Njihova vjera uranja u sjenku sramote i oni osjećaju da su se odvojili od Krista. Savjest ih grize, život ih osuđuje. Željeli bi se sakriti od Boga. Svjetlo je došlo na svijet, ali oni više vole tamu jer su njihova djela zla. … Došlo je vrijeme da shvatimo da je u našem vječnom interesu da vjerujemo u Krista. … On je Jaganjac Božji koje uze na se grijehe svijeta. On kaže: “Zakon ću svoj staviti u dušu njihovu i upisati ga u njihovo srce.” (Jeremija 31,33) On će u onima koji Mu priđu u vjeri uspostaviti božansko načelo svetosti koje će vladati dušom, prosvjetljujući um i osvajajući osjećaje. … “Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas okrijepiti. Uzmite jaram moj na se i učite od mene, jer sam krotka i ponizna srca. Tako ćete naći pokoj svojim dušama, jer je jaram moj sladak, a moje breme lako.” (Matej 11,28-30) Kakav poziv! To je bio poziv koji je On uputio Henoku prije nego što je svijet bio uništen potopom. … Krist je bio isto tako i Henokov Spasitelj kao što je i naš i u Njegovoj sili je, usprkos pokvarenosti svojeg doba, Henok usavršio kršćanski karakter. Glas koji nam je uputio riječi: “Tko mene slijedi, sigurno neće ići po tami” (Ivan 8,12), obraćao se i Henoku uvjeravajući ga da, ako bude slijedio Spasitelja, neće hoditi u tami neznanja. Gospodin je poučio Henoka i postavio ga za svojeg stražara. Kao vjerni Božji svjedok, on je opominjao stanovnike starog svijeta da ne slijede primjer Kajinovog bogoslužja, već da služe živom Bogu. (Manuscript 13, 1899.)


Komentiraj