Brak i obitelj

Svake godine umire 1,4 milijuna mladih

(New Yourk/Koeln, EANN)   UNICEF tvrdi da danas u svijetu živi oko 1,2 milijarde maldih – više nego ikada. Mnogi od njih imaju koristi od napretka u obrazovanju i zdravstvu te imaju pristup informacijskoj tehnologiji. Međutim, najnovije Izvješće UNICEF-a “Progress for Children 2012” pokazuje da većina mladih u dobi između 10 i 19 godina nema pristupa napretku i ne mogu ostvariti temeljna prava:

  • U najsiromašnijim zemljama oko jedne četvrtine mladih žena i jedna trećina mladića ne znaju čitati i pisati. Većina njih živi na jugu Afrike i Azije. Procjenjuje se da je oko 75 milijuna mladih diljem svijeta nezaposleno te da njihov broj raste.
  • U prosjeku samo 60% djevojčica i dječaka nakon osnovne pohađaju srednju školu, a zemljama južno od Sahare samo njih 30%.
  • Svake godine umire oko 1,4 milijuna mladih u prometnim nesrećama, radi komplikacija pri trudnoćama maloljetnica, samoubojstvima, AIDS-u i nasilju.

Gotovo svaki peti stanovnik Zemlje spada u ovu skupinu mladeži, a njih 90% živi u nerazvijenim zemljama. Unatoč padu nataliteta na svjetskoj razini (izetak je južni dio Afrike), broj će mladih do 2050. godine i dalje rasti. Najveće prepreke na njihovom putu odrastanja su nizak društveni status, spolna diskriminacija i invalidnost. UNICEF u svom izvješću ističe glavne probleme mladih:

Rani brak: Gotovo je svaka četvrta djevojka u dobi između 15 i 19 godina u nerazvijenim zemljama već udana. Često se djevojke moraju udati bez vlastite odluke, moraju napuštati školu i svoju obitelj. Ispitivanja u Demokratskoj republici Kongo pokazuju da je 70% žena koje su udane kao tinejdžerice trpilo nasilje od strane svojih partnera.

Nemogućnost nastavka obrazovanja: Naročito u Africi i Aziji veći dio mladih ne može nastaviti školovanje nakon osnovne škole. Procjenjuje se da oko 72 milijun mladih uopće ne pohađa školu, unatoč postojanju obveze pohađanja nastave u njihovim zemljama.

Rizik za zdravlje: Najčešći uzroci smrti su povrede u prometnim nesrećama, padovi, opekline, otrovanja te nasilje. Samoubojstva mladih su također česti uzrok smrti. U Rusiji, Bjelorusiji i Kazahstanu samoubojstva mladih predstavljaju naročito velik problem.

Seksualnost i HIV: Svako deseto novorođenče ima maloljetnu majku. Trudnoća tinejdžerki je naročito rasprostranjeno u Južnoj americi i Africi.  Procjenjuje se da svake godine oko 50.000 tiejdžerki umire zbog posljedica rane trudnoće i komplikacija pri porodu. Oko 2,2 milijuna mladih su inficirani virusom HIV-a, a većina nije upoznata sa svojim stanjem, nema znanja o toj bolesti niti o prevenciji.

Nasilje: Mladi su izloženi različitim oblicima tjelesnog nasilja, kao što su seksualno zlostavljanje, naslilje u obitelji, među prijateljima ili pak od strane bandi, zatim regrutiranje u vojske ili naoružane skupine. Zapanjujuće je visok postotak ubojstava mladih u Južnoj americi. U nekim zemljama više mladih pogine u ubojstvima nego u prometnim nesrećama.

Na temelju ovog izvješća UNICEF traži pojačano ulaganje u poticanje zaštite mladih kako bi se probio začarani krug siromaštva te se mladeži omogućilo da ostvare pravo na obrazovanje i posao te da im se omogući sudjelovanje u oblikovanju društva.

 

 

Podijeli