Jutarnji stih

Sve provjeravajte

““Čuvajte se lažnih proroka što vam dolaze u ovčjem runu, a unutra su grabežljivi vuci!”“ (Matej 7,15)

U poslu u kojem je mojeg supruga i mene Božja providnost pozvala da damo svoj doprinos, i to od samog početka, od 1843. i 1844. godine, prepuštali smo Gospodinu da planira za nas i On je izvršavao svoje planove preko svojih živih oruđa. Često nam je ukazivao na lažne staze, a istinite i sigurne staze bile su jasno definirane u svakom pothvatu vezanom za posao koji nam je dan, tako da mogu sa sigurnošću reći da nisam neznalica kad su u pitanju sotonska oruđa, a ni kad se radi o Božjim putovima i poslovima. Morali smo napregnuti sve snage svojeg uma oslanjajući se na Božju mudrost da nas vodi u našim istraživanjima, budući da smo morali pregledati različite teorije koje su privlačile našu pozornost, odmjeravajući njihove pozitivne i negativne strane kroz prizmu svjetla koje je sjalo iz Božje riječi i svjedočanstva, da ne bismo bili prevareni, ili mi prevarili druge. Svoju volju i životni put predali smo Bogu i najiskrenije se molili za Njegovu pomoć, tako da nikada nismo tražili uzalud. Mnoge godine bolnog iskustva u vezi s radom za Boga učinile su da se upoznam sa svim vrstama lažnih pokreta. Mnogo puta bila sam poslana u razna mjesta s porukom: ““Imam posao za vas koji trebate obaviti u tom mjestu; ja ću biti s vama.”“ Kada bi došlo do toga, Gospodin bi mi davao poruke za one koji su imali lažne snove i viđenja, a ja sam u Kristovoj snazi iznosila svoja svjedočanstva na Gospodnji poziv. …
Tijekom proteklih četrdeset pet godina morala sam se susretati s ljudima koji su tvrdili da su dobili od Boga poruke opomene za druge. Ovakve pojave vjerskog fanatizma uvijek su se iznova širile još od 1844. godine. Sotona je radio na mnogo načina da nametne pogrešna učenja. Neke pojedinosti o kojima su govorila ova viđenja bile su prihvaćene, ali mnogo toga vezanog za vrijeme Kristovog dolaska, za kraj vremena kušnje i događaje koji će se tek dogoditi, dokazane su kao potpuno lažne. …
““Pazite kako slušate!”“ (Luka 8,18) glasi Kristovo upozorenje. … Pomno ispitujte ““sve provjeravajte”“ (1. Solunjanima 5,20) — to je Božji savjet. Hoćemo li ga poslušati? (2SM 75—79)


Komentiraj