Svim narodima

22. 12. 2012.

„Pa ćete mi biti svjedoci u Jeruzalemu, u svoj Judeji, u Samariji i sve do kraja zemlje.“ (Djela 1,8)

Krist je opunomoćio svoje učenike da obave posao koji je prepustio u njihove ruke, počevši od Jeruzalema. Jeruzalem je bio poprište Njegovog zadivljujućeg milosrđa i ljubavi prema ljudskom rodu. Tu je stradao, tu je bio odbačen i osuđen. Palestina je bila Njegovo rodno tlo. Tu je, odjeven u ljudsko obličje, hodao s pripadnicima ljudskog roda, i samo su rijetki shvatili koliko se Nebo približilo Zemlji dok je Isus bio među njima. Zato je apostolsko djelovanje moralo započeti u Jeruzalemu.

Međutim, tu posao nije smio stati. Trebao se proširiti u najudaljenije krajeve Zemlje. Svojim učenicima Krist je rekao: Vi ste bili svjedoci mojeg žrtvovanja za svijet. Vi ste svjedoci mojeg rada za Izrael. Iako Izraelci nisu htjeli doći k meni da bi dobili život, iako su mi svećenici i glavari učinili ono što su htjeli, iako su me odbacili kao što je Pismo pretkazalo, dobit će još jednu priliku da prihvate Božjega Sina. Vi ste vidjeli da sam sve koji su došli k meni i priznali svoje grijehe primio raširenih ruku. Onoga tko dolazi k meni nikada neću istjerati van. Svi koji hoće, mogu se pomiriti s Bogom i dobiti vječni život. Učenici moji, vama predajem ovu poruku milosti. Ona mora biti objavljena prvo Izraelu, a onda ostalim narodima, jezicima i plemenima. …

Učenici su u daru Svetoga Duha trebali primiti čudesnu silu. Njihovo je svjedočenje moralo biti potvrđeno znacima i čudima. …

Učenici su trebali započeti svoj posao na mjestu na kojem su se nalazili. Najtvrđe i najmanje obećavajuće polje nije smjelo biti zaobiđeno. Tako i svi Kristovi radnici trebaju započeti svoje djelo na mjestu na kojem se nalaze. U našim obiteljima ima duša koje su gladne ljubavi, gladne kruha života. Tu možda ima djece koja se trebaju odgajati za Krista. Unutar naših vrata ima neznabožaca. Zato vjerno obavimo djelo koje nam je najbliže. Neka se tek onda naši napori prošire tamo kamo će nas Božja ruka odvesti. Mnogima može izgledati da je djelo ograničeno okolnostima; ali gdje god se ono obavlja, kada se obavlja vjerno i marljivo, njegov utjecaj osjetit će se do najudaljenijih dijelova Zemlje. Kristovo djelo za vrijeme Njegovog boravka na Zemlji izgledalo je ograničeno na usko područje, ali je mnoštvo iz svih zemalja čulo Njegovu poruku. (Review and Herald, 9. listopada 1913.)

Leave a Comment