Jutarnji stih

Svjetlo koje sjaji u tami

„Vi ste svi sinovi svjetla i sinovi dana. Ne pripadamo noći niti tami.“ (1. Solunjanima 5,5.6)

„Ali, primit ćete snagu pošto Duh Sveti dođe na vas.“ Bog je učinio sve što na bilo koji način može pomoći grešnicima da se oslobode neprijateljskih okova. On je na učenike izlio svojega Svetoga Duha kako bi ih osposobio da surađuju s božanskim silama u preoblikovanju i unapređenju ljudskog karaktera. …

Na Nebu vlada veća radost zbog jednog grešnika koji se kaje nego zbog devedeset devet onih koji misle da im pokajanje ne treba. Kada čujemo o uspjehu istine na bilo kojem mjestu, neka se cijela Crkva sjedini u radosnim pjesmama i neka se Bogu uzdiže hvala. Neka se Gospodnje ime proslavlja preko nas. …

Potpuno posvećenje službi Bogu pokazat će razvojni utjecaj Svetoga Duha na svakom koraku na našem putu. Kada se na vašem putu pojave prividne nemogućnosti, podsjetite svoje sumnjičavo srce na uvijek spremnu, savršenu djelotvornost Svetoga Duha tako da uvijek postidi vaš previše oprezni duh. Kada je vaša vjera slaba, vaši napori nejaki, razgovarajte o velikom Utješitelju, Snazi Neba. Kada postajete skloni posumnjati da Bog preko ljudskih oruđa djeluje svojim Svetim Duhom, sjetite se da je Bog uporabio Crkvu i da je i sada uporabljuje na proslavu svojega svetog imena. Ako Mu mi ne zapriječimo put, Bog će djelovati na misli mnogih ljudi da se uključe u aktivnu službu Njemu. …

Kraj svega je pred vratima. Bog djeluje na svaki um koji je otvoren za primanje i djelovanje Svetoga Duha. On šalje svoje glasnike koji objavljuju opomenu na svakom mjestu. Bog stavlja na kušnju odanost svojih crkava i njihovu spremnost da pokažu poslušnost vodstvu Svetoga Duha. Znanje će se umnožiti. Nebeski glasnici se vide kako hitaju u svim smjerovima trudeći se da na svaki mogući način opomenu ljude na sud koji dolazi i navijeste Radosnu vijest o spasenju u našemu Gospodinu Isusu Kristu. Mjerilo pravde treba uzdići. Božji Duh djeluje na grešna srca i oni koji se odazovu Njegovom utjecaju, postat će svjetlo svijetu. Oni izlaze na sve strane i prenose drugima svjetlo koje su primili, kao što su to činili apostoli nakon izlijevanja Svetoga Duha na Pedesetnicu. I dok oni čine da njihovo svjetlo sjaji, primaju sve veću silu Duha. I Zemlja će se zasvijetliti od slave Božje. (Review and Herald, 16. srpnja 1895.)


Komentiraj