Svjetlo za ponizne

28. 04. 2018.

“On ponizne u pravdi vodi i uči malene putu svome.” (Psalam 25,9)
Svaka oholost u učenju i oslanjanje na znanje koje postavljate između svoje duše i riječi iz Biblije najučinkovitije će zatvoriti vrata vašeg srca za slatku, poniznu vjeru pokornog i poniznog Isusa. … Ponizni primaju nebesko prosvjetljenje koje je pouzdanije od napuhane mudrosti ovoga svijeta. … On (grešnik koji se kaje) … postaje duhovan i razlikuje duhovne stvari. Božja mudrost prosvjetljuje njegov um i on uočava divne stvari koje proizlaze iz Božjeg zakona. Ovo spasenje koje nudi oprost prijestupniku donosi mu pravednost koja će podnijeti detaljno preispitivanje Svevidećeg, daje pobjedu nad moćnim neprijateljem Boga i čovjeka, donosi vječni život i radost onome koji ga prima. … Potpunost spasenja daje mu njegovu veličinu. Nijedan čovjek ne može ga izmjeriti niti razumjeti uz pomoć mudrosti ovoga svijeta. O njemu se može razmišljati uz duboko i intenzivno proučavanje, ali um se izgubi u neshvatljivom veličanstvu njegovog Autora. Ali duša koja se sjedini s Bogom u razmišljanju o Njegovim nepojmljivim bogatstvima, širi se i postaje sposobnija za razumijevanje većih dubina i visina slave plana spasenja. … Njegove se sposobnosti razvijaju i jačaju da bi razumio i činio s većom umješnošću i mudrošću ono što Bog zahtijeva. Um koji se u potpunosti posveti Bogu, pod vodstvom božanskog Duha razvija se cjelovito i skladno. Slab, kolebljiv karakter mijenja se uz pomoć Božje sile u snažan i nepokolebljiv. Neprekidno posvećivanje i pobožnost uspostavljaju takav blizak odnos između Isusa i Njegovog učenika da kršćanin postaje u umu i karakteru poput Njega. Nakon udruživanja s Božjim Sinom, ponizni Kristov sljedbenik izgrađuje čvrsta načela, stječe jasno razumijevanje i ispravno prosuđivanje. On ima odnos s Bogom, Izvorom svjetla i razumijevanja. (Review and Herald, 17. travnja 1888.)

Leave a Comment